ABB bygger ut Robotics-fabrik i USA

ABB bygger ut Robotics-fabrik i USA

  • Investeringen på 20 miljoner dollar leder till ökad produktion vid anläggningen Auburn Hills och stärker ABB:s ledarskap i USA
  • Den expanderade, högautomatiserade anläggningen skapar nya jobb i delstaten Michigan
  • Expansionen innehåller det senaste inom automatiserade och avancerade tillverkningsprocesser och invigs i november 2023

Idag stärker ABB satsningen på en av sina starkaste kundmarknader – USA – genom att påbörja utbyggnaden av det befintliga nordamerikanska huvudkontoret och robotfabriken i Auburn Hills i Michigan. Projektet förväntas vara färdigt i november 2023 och innebär en investering på 20 miljoner dollar. Expansionen kommer att leda till 72 nya högkvalificerade jobb inom området och stöttas av ett resultatbaserat stöd från Michigan Business Development Program på 450 000 dollar.

”Vår investering är ett betydande steg för att påskynda ABB Robotics globala ledarskap inom utveckling och tillverkning av banbrytande robotlösningar i USA till den amerikanska marknaden”, säger Sami Atiya, affärsområdeschef för ABB Robotics and Discrete Automation. ”I takt med de globala megatrenderna med arbetskraftsbrist, osäkerheter, nära produktionsnivå och omlokalisering av produktion samt en önskan att bedriva en mer hållbar verksamhet satsar allt fler företag på automation för att bygga upp motståndskraft samtidigt som effektiviteten och flexibiliteten förbättras. Vår utökade anläggning kommer att hjälpa oss att bättre betjäna kunderna i USA och i hela Nord- och Sydamerika och erbjuda dem tillgång till innovativa automatiserade lösningar.”

Utöver de 14 miljarder dollar som ABB redan har investerat i USA sedan 2010, kommer den senaste investeringen i Robotics huvudkontor och fabrik att gynna kunderna i Amerika, i synnerhet inom tillväxtsektorer som elfordon, hälsovård, paketering och logistik. Expansionen ökar avsevärt fabrikens produktionskapacitet och är ett svar på den ökande efterfrågan på automation. Hela 70 procent av de amerikanska företagen vill föra produktionen närmare hemmaplan, vilket framgår av ABB Robotics undersökning bland 1 610 chefer i USA och Europa i juni 2022.

”ABB:s investering på 20 miljoner dollar, som leder till 72 nya jobb, bygger på vår ekonomiska tillväxt och hjälper oss att fortsätta att leda framtiden inom robotik och automation”, säger Michigans guvernör Gretchen Whitmer. ”Tack vare företag som ABB Robotics och stödet från våra lokala partners kan vi bidra med jobb och investeringar till alla regioner i delstaten, ge samhället ny vitalitet och bygga upp ekonomin inför framtiden.”

ABB Robotics flyttade 1993 in i den 50 000 kvadratmeter stora byggnaden. De öppnade anläggningen 2015 och blev därmed det första globala industrirobotföretaget som satsar fullt ut på en nordamerikansk robotproduktionsanläggning. Expansionen och den ökade användningen av automation på fabriken leder till nya jobb och stöttar ABB Robotics huvudkontor för Packaging & Logistics i Atlanta i Georgia samt Robotics nav för Life Sciences and Healthcare vid Texas Medical Center i Houston i Texas. ABB har redan ungefär 350 medarbetare i Auburn Hills.

I USA har ABB över 20 000 medarbetare vid över 40 anläggningar runt om i landet.

”Den utbyggda anläggningen innehåller den mest avancerade teknik som finns med AI-robotar och smarta digitala tillverkningssystem som stöttar produktion och tillverkning av toppmoderna kundlösningar”, säger John Bubnikovich, ABB United States Robotics Division President. ”Nästan alla delar av anläggningen kommer att uppgraderas för att stärka våra möjligheter att attrahera, bibehålla och vårda de bästa automationstalangerna samtidigt som vi skapar ett tillverkningsnav och huvudkontor i USA som är värdigt en global ledare inom automation.

I och med investeringen implementeras de senaste digitala och automationsteknikerna för att tillverka nästa generations robotar i USA, för Nord- och Sydamerika, vilka därmed kan förenkla leveransprocessen och minska ledtiderna. Närmare 90 procent av de robotar som levereras till kunder i USA, Kanada, Mexiko och Sydamerika kommer inom kort att tillverkas i Auburn Hills. Anläggningen har istället för traditionella fasta monteringslinjer, flexibla, modulära produktions­celler som är sammankopplade digitalt i nätverk, och betjänas av intelligenta, autonoma mobila robotar. AI-drivna robotsystem tar hand om arbetsuppgifter som skruvdragning, montering och materialhantering, så att människor slipper dessa uppgifter och kan ägna sig åt mer motiverande arbetsuppgifter.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 16 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp