ABB och akademin samarbetar om energieffektivitet – avgörande för att minska klimatförändringen

ABB och akademin samarbetar om energieffektivitet – avgörande för att minska klimatförändringen

  • ABB har samlat ledande forskare inom processoptimering, elteknik, energilagring och kraftsystem till ett symposium i unik skala på temat energieffektivitet
  • Tillsammans med seniora forskare från ABB fokuserade de sina diskussioner på industri, transport och byggnader
  • Samarbetet bidrar till en bättre förståelse för hur mycket energieffektiviteten betyder för att minska klimatförändringen och sänka energikostnaderna. Det gynnar också forskningsfinansiärer och EU:s forskningsagenda

I slutet av mars bjöd ABB in tolv framstående professorer till Västerås i Sverige för det första av fyra symposier om energieffektivitetens roll i samband med klimatförändringen. De tillbringade två dagar tillsammans med seniora forskare från ABB Corporate Research, då de fördjupade sig i forskningsutmaningar kring energieffektivitet i industri, transport och byggnader, och de inventerade teknik- och konstruktionsprocesser samt affärsmodeller.

”Detta är första gången som ett sådant symposium har hållits i den här skalan. Att arbeta med energieffektivitet är avgörande för hållbar utveckling, och vi lyckades tillsammans definiera utmaningar och möjligheter. För ABB är det viktigt att agera som en katalysator för samarbete mellan industri och akademi”, säger Matti Laitinen, forskningschef, ABB Motion.

  • Mikael Dahlgren, forskningschef ABB Sverige.
  • Matti Laitinen, forskningschef, ABB Motion, Erik Dahlquist, professor, Mälardalens Universitet och Luca Peretti, professor, KTH
  • ABB samlade ledande forskare inom processoptimering, elektroteknik, energilagring och kraftsystem till ett symposium för att diskutera energieffektivitet.
  • Tomas Kåberger, professor i industriell energipolitik vid Chalmers, Cathy Yao Chen, forskningschef för ABB Electrification och Hans-Peter Nee, professor vid KTH.

”Om vi ska lyckas komma bort från behovet av fossila bränslen är elektrifiering av samhället extremt viktigt. Antingen stoppar vi huvudet i sanden, eller också investerar för att ligga i framkanten. Genom att investera i industrin och fokusera på forskning och utbildning kan Sverige skaffa sig fördelar gentemot resten av världen”, tillägger Hans-Peter Nee, professor på KTH.

Möjligheterna att uppnå klimatmålen finns på många fronter. Parallellt med den ökade användningen av förnybar energi, investeringar i processer med låga koldioxidutsläpp och utveckling av cirkulära affärsmodeller framstår energieffektivitet som det snabbaste sättet för industrin att minska energikostnaderna och omedelbart sänka växthusgasutsläppen. Men trots de enorma möjligheterna händer det inte mycket.

”Det är viktigt att vi sprider medvetenheten om möjligheterna. Det är frustrerande när energieffektiva tekniker ratas trots att de ger lägre kostnader. Man tittar på investeringskostnaden men ignorerar driftskostnaderna. Jag hoppas på en bättre dialog mellan teknikleverantörerna och kunderna som kan leda till bättre upphandlingar”, säger Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers.

”Energieffektivitet är ett av de strategiskt viktigaste områdena att arbeta med i energiomställningen. Under symposiet har vi arbetet med att hitta vägar framåt där vi tillsammans kan bidra till samhället. Och den här tvådagarsövningen har verkligen varit produktiv”, tillägger Cathy Yao Chen, forskningschef för ABB Electrification.

De tolv ledande forskarna kom från Aalto-universitetet, Chalmers tekniska högskola, Imperial College, KTH, Lunds universitet, Mälardalens universitet, Norska universitetet för vetenskap och teknik NTNU och University of Nottingham.

”Vi hade två dagars givande och viktiga diskussioner där alla deltagare bidrog till att bygga på och vidareutveckla varandras idéer. Tillsammans kan vi framhålla vikten av att arbeta med energieffektivitet och hitta gemensamma forskningsprojekt, och vi kan påverka både nationell forskningsfinansiering och EU:s forskningsagenda att investera mer inom ett område där du ökar konkurrenskraften och uppnår klimatmål”, säger Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB Sweden.

Detta symposium ligger i linje med The Energy Efficiency Movement, ett globalt forum som instiftades 2021 av ABB. Där träffas mer än 350 deltagare från olika branscher världen över för att utbyta idéer och öka medvetandet om möjligheterna för ökad energieffektivitet. Liknande evenemang kommer att anordnas i USA, Tyskland och Schweiz under de kommande månaderna. Resultaten från symposierna kommer också att sammanställas och användas för att hjälpa forskningsfinansiärer och EU:s forskningsagenda.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 12 april 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp