ABB Decoded: Hjälp till att lösa den globala vattenbristen

ABB Decoded: Hjälp till att lösa den globala vattenbristen

  • I den senaste poddsändningen ABB Decoded diskuterar två specialister från ABB vilka åtgärder som vidtas för att lösa krisen med vattenbristen
  • 2,2 miljarder människor saknar tillgång till säkert hanterat dricksvatten
  • Vattenrening kan spela en viktig roll för att avhjälpa den globala vattenbristen

Det senaste avsnittet av ABB:s teknikinriktade podd ABB Decoded tar upp den globala vattenbristen och hur den teknik som finns tillgänglig idag kan bidra till att lösa krisen. Under Världsvattendagen 2023 lanserade FN en handlingsplan för vattenåtgärder som kallas ”Påskynda omställningen” eller ”Accelerating Change to solve the water and sanitation crisis” som slår fast att 2,2 miljarder människor saknar tillgång till säkert hanterat dricksvatten, medan över 4,2 miljarder människor saknar säkert hanterad renhållning. Hela 80 procent av avloppsvattnet flödar tillbaka till ekosystemet utan att behandlas eller återanvändas.

I podden diskuterar de båda specialisterna inom hållbarhet och tillgänglig teknik, Marie Helene Westholm Knebel och Amina Hamidi, om varför det är viktigare än någonsin att kunna hantera den globala vattenbristen och, mer specifikt, hur vattenavloppsrening kan spela en viktig roll i att avhjälpa den globala vattenbristen.

”Vi behöver påskynda sättet på vilket vi behandlar avloppsvatten runt om på jorden för att kunna återanvända och återmata det vattnet i vattenkretsloppet. Detta är en outnyttjad resurs, ett område som har stor förbättringspotential”, förklarar Marie Helene Westholm Knebel.

I en rapport nyligen har ABB genom ekonomisk modellering identifierat att 469 reningsanläggningar per år behöver utvecklas och utvidgas för att klara FN:s utvecklingsmål för vattenbristen. I volym motsvarar det 3,4 miljoner olympiska simbassänger.

”ABB erbjuder tekniker som bidrar till att säkerställa att inte en enda vattendroppe går förlorad utan gör processerna med vattenrening effektiva så att vattnet kan återanvändas till bevattning, industriell användning och till och med som dricksvatten”, tillägger Amina Hamidi. Dessutom kan framsteg inom vattensensorteknik och artificiell intelligens bidra till att optimera reningssystem genom att kvaliteten på avloppsvattnet övervakas i realtid och reningsprocessen justeras därefter så att den blir effektivare.

Samtidigt som det är viktigt att öka kapaciteten för rening av avloppsvatten, är det viktigt med en tidig integrering av teknik för att öka effektiviteten på anläggningarna. ABB:s lösningar för automation, elektrifiering och digitala lösningar bidrar till att övervaka, analysera och hantera driften vid reningsverken. I kombination med avgörande mät- och reglerlösningar som samlar in och överför en mängd drift- och diagnostikdata bidrar ABB-systemen till att optimera resurseffektiviteten och minska energiförbrukningen.

ABB Decoded är ABB-koncernens poddserie som omfattar alla aspekter av ABB:s globala teknikverksamhet. Se mer om tidigare avsnitt på den här länken.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 5 maj 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp