ABB samarbetar med Lhyfe och Skyborn i ett av Europas största gröna vätgasprojekt

ABB samarbetar med Lhyfe och Skyborn i ett av Europas största gröna vätgasprojekt

  • Tillsammans med Lhyfe och Skyborn ska ABB driva en storskalig integrering av havsbaserad vindkraft med produktionen av grön vätgas till energisystemet i SoutH2Port-projektet
  • Anläggningen i Söderhamn för grön och förnybar vätgas, som drivs av Skyborns planerade havsbaserade vindkraftspark, kommer att producera cirka 240 ton vätgas per dag, vilket motsvarar cirka 1,8 miljoner oljefat per år
  • ABB kommer att bistå med viktig expertis för att optimera integreringen av vätgas- och elproduktion i hela ekosystemet, inklusive automation, elektriska och digitala tekniker

ABB kommer att samarbeta med Lhyfe, världsomspännande pionjär för produktion av grön och förnybar vätgas, och Skyborn, global ledare inom förnybar energi, för att tillsammans förverkliga och optimera ett av Europas mest ambitiösa gröna vätgasprojekt någonsin – SoutH2Port.

Den nya vätgasproduktionsanläggningen, som ska drivas av Lhyfe och Skyborn, placeras i Söderhamn och kopplas till Skyborns havsbaserade vindkraftspark på 1 GW i närbelägna Storgrundet. När den tagits i full drift förväntas anläggningen producera cirka 240 ton vätgas per dag med en installerad kapacitet på 600 MW, vilket gör den till en av de största leverantörerna av grön vätgas i Europa.

”Detta samarbete är en viktig del av vår strategi inom både vätgas och havsbaserad vindkraft”, säger Brandon Spencer, chef för ABB Energy Industries. ”Att skapa en smidig försörjningskedja genom samarbeten som dessa är avgörande för att snabba upp energiomställningen. Vätgas spelar en viktig roll för att bidra till att klara världens klimatmål vad gäller att fasa ut koldioxidutsläppen från industri- och transportsektorn.”

Som en del av samförståndsavtalet som undertecknats av företagen kommer ABB att bistå med viktig expertis för att optimera integreringen av vätgas- och elproduktion i hela ekosystemet, inklusive automation, elektriska och digitala tekniker samt driva på utvecklingen av skalbara, kommersiellt gångbara energiomställningsprojekt i och runt om regionen. Syftet är att utforska möjligheterna att kombinera Power-to-X-konverteringstekniker som omvandlar förnybart framställd elektricitet till koldioxidneutrala energibärare, som vätgas, och lagrar energin för senare bruk.

”Vi är glada över att en global teknikledare som ABB, som delar vår tro på potentialen i Power-to-X i SoutH2Port-projektet, deltar i vårt samarbete med Lhyfe. Jag ser fram emot att ta detta projekt till nästa nivå med hjälp av ABB och deras oöverträffade expertis inom detta område”, säger Achim Berge Olsen, styrelseordförande för Skyborn Renewables Sweden.

”Genom att kombinera vår expertis och våra lösningar kan vi på ett kostnadseffektivt och säkert sätt expandera det värdeskapande som är kopplat till uppskalningen av grön vätgasproduktion”, säger Taia Kronborg, medgrundare och Chief Business Officer på Lhyfe. ”Skyborns dokumenterade erfarenhet inom havsbaserad vindkraft öppnar tillsammans med Lhyfes expertis inom grön och förnybar vätgasproduktion och ABB:s tekniska kunnande upp nya möjligheter för Power-to-X-lösningar kopplade till storskalig produktion av grön vätgas.”

Den nya anläggningen kommer att stötta utfasningen av fossila bränslen i det svenska energisystemet, antingen direkt med vätgasleveranser eller genom ytterligare produktion längre ned i kedjan med raffinerade bränslen som metanol, hållbart flygbränsle eller ammoniak – något som bidrar till myndigheternas planer på att bli världens första fossilfria välfärdsland per 2045. SoutH2port kommer också att bidra ytterligare till att öka attraktionskraften och konkurrenskraften i regionen och lokalsamhället genom skapandet av nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Lhyfe är en europeisk koncern som är engagerade i energiomställningen och producerar och tillhandahåller grön och förnybar vätgas. Produktionsanläggningarna och projektportföljen är avsedda att ge tillgång till grön och förnybar vätgas i industriella kvantiteter och möjliggöra framtagningen av en sund energimodell som kan fasa ut koldioxiden i hela industri- och transportsektorer. 2021 invigde Lhyfe den första gröna vätgasanläggningen i industriell skala i världen som kopplats samman med en vindkraftpark. 2022 invigde Lhyfe det första pilotprojektet i världen med en havsbaserad grön vätgasanläggning. Lhyfe finns i 11 länder i Europa och hade 149 medarbetare per slutet av 2022. Företaget är noterat på Euronext-börsen i Paris. www.lhyfe.com

Skyborn är pionjär och ledande utvecklare inom havsbaserad vindkraft samt operatör med över 20 års erfarenhet och dokumenterade resultat av cirka 7 GW som byggts, godkänts eller är under inköp runt om i världen till dags dato omfattande hela värdekedjan för havsbaserad vindkraft, inklusive nyexploatering av grönområden, teknik och design, inköp, finansiering, byggledning och tillgångshantering. Skyborns portfölj innefattar en global portfölj på över 30 GW i olika utvecklingsstadier. Skyborn har sitt huvudkontor i Tyskland och finns på 14 marknader i världen. www.skybornrenewables.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 maj 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp