ABB informerar om IT-säkerhetsincident

ABB fick nyligen kännedom om en IT-säkerhetsincident som påverkade vissa ABB-system. ABB inledde en utredning, anlitade ledande experter, underrättade vissa brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsmyndigheter och vidtog åtgärder för att begränsa och utvärdera incidenten. Incidenten har nu begränsats på ett framgångsrikt sätt.

Alla ABB:s kärntjänster och system är i gång, alla fabriker är i drift och företaget fortsätter att arbeta med sina kunder. Företaget fortsätter också att återställa de tjänster och system som fortfarande är påverkade och fortsätter även arbetet med att förbättra säkerheten i sina system.

ABB har fastställt att en obehörig tredje part fick tillgång till vissa ABB-system, använde en typ av ransomware som inte är självförökande och exfiltrerade vissa data. Företaget arbetar med att identifiera och analysera arten och omfattningen av den drabbade datan och bedömer vidare sina anmälningsskyldigheter. ABB kommer att kommunicera med berörda parter vid behov, inklusive till exempel specifika kunder, leverantörer och/eller individer där personligt identifierbar information påverkades.

ABB befinner sig i ett tidigt skede av utredningen av incidenten och kommer att fortsätta att bedöma omfattningen av dess påverkan. ABB fortsätter att fokusera på att arbeta med brottsbekämpande myndigheter, sina kunder, leverantörer, partners och rådgivare för att lösa situationen och minimera dess konsekvenser.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 maj 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp