Resultat andra kvartalet 2023

Jämförbar ordertillväxt från hög basnivå och rekordhög operativ EBITA-marginal

  • Order 8 667 miljoner dollar, -2%; på jämförbar basis1 +2%
  • Intäkter 8 163 miljoner dollar, +13%; på jämförbar basis +17%
  • Rörelseresultat 1 298 miljoner dollar; marginal 15,9%
  • Operativt EBITA11 425 miljoner dollar; marginal1 17,5%
  • Resultat per aktie 0,49 dollar; +145%2
  • Kassaflöde från rörelsen4 760 miljoner dollar
center
”En positiv "book-to-bill" samt rekordhögt operativt EBITA-resultat och marginal stärker vår tilltro till ABB:s utfall för 2023, vilket innebär att vi kan spetsa till våra marginalförväntningar.” Björn Rosengren, VD

VD Sammanfattning

För att sammanfatta utfallet för andra kvartalet vill jag för det första lyfta fram tillväxten om 2 procent i jämförbara order, upp från föregående års redan höga nivå. Likaså den positiva ration för order/fakturering. Det var glädjande att se att kundaktiviteten var fortsatt stabil under perioden. För det andra, den höga intäktstillväxten på 13 procent (17 procent på jämförbar basis), med stöd av leveranser från orderstocken. För det tredje såg vi ett rekordhögt operativt EBITA-resultat på 1,4 miljarder dollar och en operativ EBITA-marginal på 17,5 procent, upp 200 punkter från föregående år, och alla fyra affärsområdena låg över 15 procent. En stark prisutveckling bidrog till marginalen då den mer än kompenserade för arbetskraftsrelaterad inflation, samt för en viss begränsad kostnadsinflation relaterad till råvaror. Ytterligare stöd till marginalförbättringen drevs av operationell hävstång på högre produktionsvolym. Slutligen har vi det solida kassaflödet från rörelsen på 760 miljoner dollar. Parallellt så optimerade vi verksamhetsportföljen och fortsatte att lansera ny teknik för att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara och resurseffektiva. Som jag ser det är kvartalet ytterligare en indikation på att vi är på god väg att etablera resultaten i ABB:s verksamhet på en högre nivå.

Orderutvecklingen var starkast inom de system- och projektrelaterade verksamheterna vilka drivs främst av mellanspänningssegmentet och processrelaterade industrier. Detta kompenserade för en viss dämpning från föregående års höga ordernivå i den kortcykliska verksamheten, vilket framför allt noterades inom bostadsbyggnadssektorn och generellt inom diskret tillverkning där kunder normaliserade ordermönstren i samband med allt kortare leveranstider. Totalt sett uppgick ration bokade order/fakturering till 1,06, drivet av tre av fyra affärsområden, och vi ökade orderstocken ytterligare.

Det var bra att vårt kassaflöde från rörelsen förbättrades med 378 miljoner dollar jämfört med föregående år och jag förväntar mig att vi ska förbättra kassaflödes-konverteringen framöver. Under de första sex månaderna har vi genererat strax över 1 miljard dollar i kassaflöde från rörelsen, vilket hjälper oss att positionera oss väl för vad jag förväntar mig bli en god kassaflödesleverans i år.

Som meddelats tidigare under kvartalet erfor vi en IT-säkerhetsincident. Jag är tacksam över hur våra team hanterade utmaningen och lyckades avgränsa incidenten, vilket resulterade i att vi inte hade någon väsentlig finansiell påverkan i perioden.

Strax efter att andra kvartalet avslutades, slutförde vi avyttringen av divisionen Power Conversion för cirka 500 miljoner dollar. Följaktligen förväntar vi oss att redovisa en icke-operativ kapitalvinst som uppskattas uppgå till cirka 50 miljoner dollar i rörelseresultat under tredje kvartalet 2023. I och med den här transaktionen har vi slutfört alla avyttringar av divisioner som tillkännagavs i slutet av 2020. Med detta sagt, vi följer kontinuerligt upp produkt-grupperna i alla divisioner för att optimera erbjudandet.

Det mindre förvärvet av Eve Systems är ett annat exempel på våra portföljaktiviteter, denna gång av divisionen Smart Buildings inom affärsområdet Electrification. Med cirka 50 medarbetare genererade Eve cirka 20 miljoner dollar i intäkter under 2022. Företaget är pionjär med den nya anslutningsstandarden Matter som möjliggör för produkter i smarta hem att vara helt oberoende av tillverkare och användarens operativsystem, via den trådlösa tekniken Thread för konsumentinriktade produkter som är skräddarsydda för eftermonteringsmarknaden.

Jag är nöjd med att Process Automation presenterade sitt nya revolutionerande framdrivningskoncept som inledningsvis främst riktar sig mot små till medelstora fartyg och kompletterar det befintliga marknadsledande erbjudandet Azipod® för större fartyg. Det nya innovativa konceptet ABB Dynafin™ för elframdrivning efterliknar rörelserna hos valens svansfena för maximal effektivitet. Konceptet undviker utsläpp och förväntas minska förbrukningen av framdrivningsenergi med upp till 22 procent jämfört med konventionella framdrivningssystem. Den första kommersiella prototypen förväntas finnas tillgänglig under 2025.

Björn Rosengren, VD
Björn Rosengren, VD
center

Utsikter

Under tredje kvartalet 2023 förväntar vi oss en låg tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt och att den operativa EBITA-marginalen ska öka något från de 16,6 procent som redovisades under tredje kvartalet föregående år.

För helåret 2023 förväntar vi oss, trots rådande osäkerheter på marknaden, att den jämförbara intäktstillväxten ska bli minst 10 procent och vi förväntar oss att den operativa EBITA-marginalen ska bli över 16 procent.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp