ABB bidrar till ny rapport som visar att industrin kan minska de globala koldioxidutsläppen med 11 % till 2030

ABB bidrar till ny rapport som visar att industrin kan minska de globala koldioxidutsläppen med 11 % till 2030

  • Forskning utförd av Energy Efficiency Movement
  • Stöds av ledande globala industriella aktörer inklusive ABB, Alfa Laval och Microsoft
  • Besparingar på 4 gigaton koldioxidutsläpp levererade via 10 nyckelåtgärder med hjälp av mogna tekniker som kan implementeras snabbt

När industrin står inför den aldrig tidigare skådade utmaningen att uppfylla globala mål för utsläpp av koldioxid samtidigt som den tillgodoser den växande efterfrågan, visar en ny rapport från Energy Efficiency Movement (EEM) hur företag kan börja agera omedelbart. EEM är ett globalt forum med över 400 organisationer, inklusive ABB, som delar idéer, bästa praxis och åtaganden för att skapa en mer energieffektiv värld.

Publicerad idag, "The Case for Industrial Energy Efficiency" syftar till att ge företagsledare nyckelinsikter i 10 åtgärder som är beroende av mogna tekniker, har en meningsfull inverkan på kostnader och utsläpp och kan implementeras snabbt utan komplexa eller dyra projekt. Den nya guiden bygger på ”Industrial Energy Efficiency Playbook” som utgavs 2022 av EEM, och hjälper företag att ta itu med ett av de största hindren för energieffektivitet: att bygga sina egna affärscase. I vissa fall innebär besparingarna genom effektiviseringsåtgärder att omvandlingsprojekt kan finansiera sig själva. På andra håll avslöjar rapporten att investeringar i effektivitet kan fungera som en värdefull säkring mot volatilitet i energi- och koldioxidpriser, samtidigt som de hjälper till att uppfylla frivilliga och lagstadgade mål.

En fördubbling av effektiviteten till 2030 kan minska utsläppen av växthusgaser med nästan en tredjedel jämfört med dagens nivåer, enligt IEA (International Energy Agency)1. Och för aktörer inom industrin är möjligheten enorm. Energy Efficiency Movement uppskattar att de 10 enkla åtgärderna i den här guiden, om de tillämpas inom industrin, skulle kunna spara nästan 1,5 gigaton koldioxidutsläpp årligen från 2024 och över 4 gigaton till 2030. Det motsvarar att ta bort cirka tre femtedelar av världens förbränningsfordon från vägarna. Dessa uppskattningar är baserade på scenarier på medellång sikt, men motsvarar fortfarande en minskning med 11 procent av de årliga globala koldioxidprognoserna till 2030. Med det mer ambitiösa scenariot kan besparingarna nästan fördubblas, upp till 7,9 gigaton eller cirka 15 procent av de totala utsläppen 2030. För fem av de 10 åtgärderna där ekonomiska besparingar kan beräknas på ett meningsfullt sätt, skulle industrin kunna spara 172 miljarder dollar 2024 och 437 miljarder dollar årligen till 2030. Med det mer ambitiösa scenariot går besparingarna upp till 590 miljarder dollar årligen. Åtgärder som lyfts fram i rapporten är bland annat att genomföra energirevisioner, anpassa industritillgångar, skapa uppkoppling till fysiska tillgångar och använda högeffektiva motorer.

”Inför COP28 är det viktigt att visa att det finns mogna och konkreta tekniska lösningar lätt tillgängliga för att hantera de globala uppvärmningsproblemen vi står inför”, säger Tarak Mehta, chef för affärsområdet Motion på ABB. ”Eftersom förnybar energi bara kan ge en del av svaret, är den avgörande roll som energieffektivitet spelar för att påskynda energiomställningen mot att nå nettonollutsläpp till 2050 obestridlig. Det brådskar att den privata sektorn agerar nu. Den här nya rapporten är utformad för att hjälpa till att påskynda antagandet av bästa praxis genom att visa företag hur de kan realisera den fulla potentialen av miljömässiga och ekonomiska fördelar.”

Nyligen krävde Internationella energirådet (IEA) en upptrappning av årliga energieffektivitetsframsteg från 2,2 procent idag till över 4 procent årligen till 2030 och rekommenderar att de årliga effektivitetsrelaterade investeringarna tredubblas för en energieffektiv framtid. Vidare konstaterade IEA att för att uppnå målet att fördubbla framstegstakten kommer det att krävas en tredubbling av årliga effektivitetsrelaterade investeringar, från 600 miljarder dollar idag till 1,8 biljoner dollar i slutet av decenniet. EEM ser denna guide som ett bidrag till denna viktiga uppmaning till handling från IEA.

Resultaten för utsläppsminskningar, industribesparingar och tillväxt av bruttonationalprodukten (BNP) baseras på modeller som beställts av EEM från Development Economics, en oberoende leverantör av ekonomisk konsekvensanalys. Från maj till oktober 2023 genomförde Development Economics en rigorös modellering av de ekonomiska utsikterna och utsläppsutsikterna för varje åtgärd i guiden. Modelleringen införlivade de bästa tillgängliga data och inkluderade uppgifter från ämnesexperter från ledande industriaktörer inklusive ABB, Alfa Laval och Microsoft. Expertråd gavs också av IEA.

1. https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-the-decade-for-action

ABB är ett ledande teknikföretag inom elektrifiering och automation, som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kombinerar tekniskt kunnande och programvara för att optimera hur saker tillverkas, transporteras, drivs och hanteras. Med grunden i över 140 års kompetens är ABB:s ~105 000 medarbetare starkt engagerade i att utveckla innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Energy Efficiency Movement är ett forum som samlar likasinnade intressenter för att förnya och agera för en mer energieffektiv värld. Genom innovation, delning av kunskap och insikter, antagande av tillgänglig energieffektiv teknik, smarta investeringar och rätt regelverk och incitament kan vi optimera energieffektiviteten och påskynda framstegen mot en koldioxidfri framtid för alla. Energy Efficiency Movement lanserades av ABB 2021 och har fått positiva reaktioner i hela branschen, med fler än 400 företag som gått med 2023. www.energyefficiencymovement.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 24 oktober 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp