ABB publicerar ny rapport som undersöker minskade koldioxidutsläpp från primärstål och lyfter fram global innovation

ABB publicerar ny rapport som undersöker minskade koldioxidutsläpp från primärstål och lyfter fram global innovation

  •  Koldioxidavskiljning, vätgas och elektrokemi utvärderas som vägar till en fossilfri stålframtid
  •  ABB:s rapport om fossilfritt stål lyfter fram nya tillvägagångssätt och tekniker i Brasilien, Indien, Kina, Sverige och USA
  •  Rapporten utforskar frågeställningen: Hur ser resan mot fossilfritt stål ut?

ABB lanserar idag en ny rapport som behandlar koldioxidavskiljning, vätgas och elektrokemi som vägar för att minska koldioxidutsläppen från produktion av primärstål. Rapporten belyser innovativ teknikutveckling och tillvägagångssätt i Brasilien, Kina, Indien, Sverige och USA - de länder som leder vägen mot fossilfritt stål. Den innehåller insikter från ledande ståltillverkare som SSAB, Tata Steel och Aperam, samt experter från American Association for Iron and Steel Technology och ABB.

Den nya ABB-rapporten med titeln "What does the journey to fossil-free steel look like? How to achieve a sustainable future" diskuterar utmaningar med utfasning av fossila bränslen, inklusive kostnader, komplexiteten i övergången till teknik med lägre koldioxidutsläpp och tillgång till vätgas, ren el, högvärdig järnmalm och fossilfritt kol och kalk.

Dagens stålproduktion är koldioxid- och energiintensiv och klassificeras som en av de sex sektorer som är svåra att minska. Globalt sett står stålindustrin för uppskattningsvis 8 procent av världens energibehov och genererar mellan 7 och 9 procent av koldioxidutsläppen - varav de flesta kommer från förbränning av fossila bränslen, enligt olika källor, inklusive den senaste Iron and Steel Technology Roadmap från Internationella energiorganet (IEA).

  • De största stålproducenterna i världen förstår vilken roll de spelar i den globala utfasningen av fossila bränslen och vidtar åtgärder idag. Foto Adobe Stock.
  • ABB-rapporten presenterar åtgärder som stålproducenter kan vidta nu för att minska koldioxidutsläppen på kort och medellång sikt. Foto ABB.
  • ABB:s rapport innehåller insikter från ledande ståltillverkare som SSAB, Tata Steel och Aperam, samt från American Association for Iron and Steel Technology. Foto ABB.

För att uppfylla kriterierna i FN:s Parisavtal om klimatförändringar och begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer, måste stålindustrin uppnå ett mål om nettonollutsläpp senast 2050. Detta kommer att kräva radikala förändringar, särskilt med tanke på den globala efterfrågan på stål som beräknas öka med 30 procent till samma tidpunkt.

ABB-rapporten belyser fossilfri stålinnovation på fem stålproducerande marknader. Dessa inkluderar:

  •  HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) som testats i Sverige av ståltillverkaren SSAB, statliga gruvbolaget LKAB och statliga energibolaget Vattenfall för att tillverka stål med grön vätgas och fossilfri el med hjälp av högvärdig järnmalm från LKAB:s gruvor istället för kokskol;
  • ResponsibleSteel™-stödda Aperam, som har intressen i rostfritt stål och jordbruk, och användningen av träkol som producerats från sina egna 100 000 hektar FSC®-certifierade skogar i Brasilien som ett förnybart substitut för kolbaserad koks vid ståltillverkning för att avsevärt minska koldioxidutsläppen och helt utrota användningen av utvinningskol;
  • HIsarna-processen från Tata Steel i Indien som använder en pulverform av det råa malmmaterialet istället för bearbetade malmer som koks, sinter eller pellets för att göra flytande tackjärn och kan minska utsläppen med upp till 20 procent jämfört med den traditionella BF-BOF-metoden (Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace).

"Digitalisering är inte bara avgörande för samarbete mellan enheter utan också för att optimera resursanvändning och energihantering, och för att tillhandahålla den spårbarhet som krävs för att hålla organisationer ansvariga för utsläppsmål", säger Shiva Sander Tavallaey, Senior Principal Scientist vid ABB Corporate Research Center.

ABB-rapporten presenterar åtgärder som stålproducenter kan vidta nu för att minska koldioxidutsläppen på kort och medellång sikt samt steg att ta tillsammans med leverantörer och partners för att arbeta tillsammans mot en fossilfri stålframtid.

"Lagstiftning, kommersiella och sociala drivkrafter påskyndar resan mot koldioxidfritt stål", säger Frederik Esterhuizen, Global Business Line Manager för Metals på ABB. "Men för att hantera de centrala utmaningar som beskrivs i ABB:s rapport och fasa ut fossila bränslen kommer stålindustrin att behöva kraftfulla, integrerade lösningar och måste samarbeta på alla nivåer i den globala stålförsörjningskedjan för att lyckas."

"En digital, autonom och fossilfri stålindustri är möjlig genom partnerskap. ABB har en strategi för partnerskap och samarbete för att integrera innovativ teknik med ABB:s befintliga portfölj för stålindustrin. Initiativ från hela världen visar att branschen är engagerad i en hållbar framtid, med flera lovande utvecklingar på gång. Genom innovation och partnerskap är en grön stålframtid inom räckhåll."

För att läsa rapporten: ‘What does the journey to fossil-free steel look like? How to achieve a sustainable future’ besök: https://new.abb.com/metals/what-does-the-journey-to-fossil-free-steel-look-like 

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 9 november 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp