Energiteknisk forskning på Chalmers belönas med stipendier från ABB

Energiteknisk forskning på Chalmers belönas med stipendier från ABB

  • Maria Taljegård och Adeline Jerome från Chalmers tekniska högskola har tilldelats årets stipendium från Gunnar Engströms ABB-stiftelse
  • Stipendierna på 250 000 kronor respektive 100 000 kronor delades ut under den nationella energikonferensen HUB2023 i Västerås

Maria Taljegård, forskare inom energiteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har tilldelats årets stipendium på 250 000 kronor från Gunnar Engströms ABB-stiftelse. Hon tilldelades stipendiet för sin forskning inom energilagring och intelligent laddning för fordon till elnät. Det är ett område som förväntas spela en viktig roll i den pågående energiomställningen.

”Jag är väldigt glad och stolt över att få den här utmärkelsen. Det är ett väldigt intressant område med stor relevans för ABB som är ledande inom elektrifiering och automation. Med hjälp av stipendiet ser jag fram emot att kunna utöka mitt internationella nätverk inom den här forskningen”, säger Maria Taljegård.

  • Glada pristagare. Fr v Maria Taljegård och Adeline Jerome. Foto: ABB/Jonas Bilberg.
  • Prisceremonin ägde rum under den nationella energikonferensen HUB2023 i Västerås. Fr v Adeline Jerome, Cathrine Helin och Maria Taljegård. Foto: ABB/Jonas Bilberg.
  • Stipendier på 250 000 kronor respektive 100 000 kronor delades ut från Gunnar Engströms ABB-stiftelse. Fr v: Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator på HUB2023; Cathrine Helin, ordförande för stiftelsen; Maria Taljegård, pristagare och Adeline Jerome, pristagare. Foto: ABB/Jonas Bilberg.

Adeline Jerome är också forskare inom energiteknik vid Chalmers tekniska högskola. Hon tilldelades ett extra stipendium på 100 000 kronor för sin forskning kring att främja hög energieffektivitet och cirkularitet för elektriska motorer. Detta är mycket viktigt vid uppdatering av europeiska policykrav för livstidsförlängning av energianvändande produkter.

”Det känns fantastiskt att få den här utmärkelsen. Med min forskning hoppas jag kunna bidra till minskning av miljöpåverkan av industrin. Detta stipendium kommer att stödja mitt forskningsbesök till Joint Research Center, JRC, i Ispra i Italien. JRC är en avdelning inom Europeiska kommissionen som bistår europeisk policyutveckling med evidensbaserad vetenskap och kunskap”, säger Adeline Jerome.

Prisceremonin ägde rum under den nationella energikonferensen HUB2023 den 16 november där Cathrine Helin, ordförande för Gunnar Engströms ABB-stiftelse, delade ut stipendiet. Hon är ansvarig för automationsforskningen på ABB:s forskningscenter Corporate Research i Västerås.

ABB har sedan 2013 ett strategiskt samarbete med Chalmers tekniska högskola, som är en viktig partner inom både forskning och kompetensförsörjning.

”Det känns väldigt roligt att få uppmärksamma Maria Taljegårds och Adeline Jeromes forskning inom två områden med stor potential. Resultaten och slutsatserna från forskningen har gedigen betydelse och relevans för ABB:s verksamhet och vi hoppas att de med dessa stipendier kan vidareutveckla sin forskning och implementera resultaten i verkligheten”, säger Cathrine Helin.

Om stipendiet
Gunnar Engströms ABB-stiftelse bildades 1983 och ska genom stipendier stimulera intresset för forskning inom det energitekniska området. Gunnar Engström var under många år direktör inom Asea, nuvarande ABB. Vid 60-årsdagen hedrades han genom inrättande av den stiftelse som bär hans namn.

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning inom det energitekniska området genom att dela ut stipendier till forskare inom nämnda område verksamma vid någon av de tekniska högskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping eller Luleå eller vid den tekniska fakulteten vid Uppsala Universitet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp