ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar

ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar

  • ABB är den första tillverkaren att erbjuda intuitiv, blockbaserad kodfri programmering av cobotar samt ett komplett sortiment av sexaxlade industrirobotar
  • Förstagångsanvändare kan utan kostnad programmera kollaborativa robotar och industrirobotar på några minuter
  • Systemintegratörer och andra experter kan utveckla, dela och anpassa avancerade program för tillämpningsspecifika funktioner

ABB Robotics har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCoreTM-styrenhet utöver de kollaborativa robotarna. Detta gör ABB till den första robottillverkaren som erbjuder ett lättanvänt kodfritt programmeringsverktyg för cobotar och sexaxlade industrirobotar, vilket sänker automatiseringshindren för nya användare och erbjuder ekosystempartners och integratörer ett effektivt verktyg för att stötta sina kunder.

”Det är viktigt att ta itu med industrins utmaningar och möjligheter för att bibehålla och påskynda det världsomspännande anammandet av robotautomation”, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics. ”Genom att utöka Wizard Easy Programming till våra sexaxlade industrirobotar möter ABB Robotics bristen på utbildad arbetskraft och den ökande efterfrågan bland tillverkare på enkla och lättanvända program för robotprogrammering till sina robotflottor.”

Bygga robottillämpningar utan utbildning

Wizard Easy Programming använder en grafisk dra-och-släpp-teknik för programmering utan kod som utformats för att förenkla utvecklingen av robottillämpningar. Programvaran hjälper både nybörjare och erfarna robotanvändare att ta fram tillämpningar på några minuter – en uppgift som tidigare krävt en veckas utbildning och ytterligare en veckas utveckling. Sedan Wizard Easy Programming lanserades 2020 har den fått stor spridning i en rad applikationer som använder ABB:s portfölj av kollaborativa robotar bestående av cobotfamiljerna Yumi, SWIFTITM och GoFa™.

Programvaran hjälper operatörer utan tidigare utbildning att utveckla robottillämpningar som bågsvetsning och maskinbetjäning. Det ökar också den operativa flexibiliteten så att användarna kan modifiera befintliga program och förprogrammerade block som styr olika beteenden, från robotrörelser till signalinstruktioner och kraftkontroll, genom det intuitiva grafiska användargränssnittet.

Effektiv framtagning av skräddarsydd kod för användningsspecifika tillämpningar 

Wizard Easy Programming är avsedd för både nybörjare och erfarna användare och innehåller Skill Creator, ett verktyg som hjälper systemintegratörer och andra expertanvändare att effektivt skapa anpassade, tillämpningsspecifika guideblock som kan användas med deras kunder. Skill Creator kan förenkla framtagningen av mycket specifika uppgifter som maskinskötsel och svetsning samt intrikata tillämpningar som medicinska inspektioner. Under tiden utvecklar ekosystempartners tillbehör som gripare, matare och kameror som får tillgång till ett digitalt verktyg för att dela produktspecifika funktioner, oavsett på vilken typ av robot de driftsätts.

Wizard Easy Programming är förinstallerad på alla cobotar och de nya sexaxlade industrirobotarna som drivs av OmniCore™, ABB:s förstklassiga robotstyrenhet som levererar i genomsnitt energibesparingar på 20 procent och framtidssäkrar driftsättningarna genom att erbjuda inbyggd digital uppkoppling och över 1 000 skalbara funktioner.

Mer information om guiden för enkel programmering finns på https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/application-software/wizard.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 21 november 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp