ABB har fått betyget A för transparens kring klimatförändringar

ABB har fått betyget A för transparens kring klimatförändringar

  • ABB uppmärksammas för sitt ledarskap när det gäller företags­transparens och prestanda kring klimatförändringar av den globala icke-vinstdrivande miljöorganisationen CDP
  • CDP är helt i linje med TCFD och har den största miljödatabasen i världen. CDP-betygen används brett för att driva fram investeringar och inköpsbeslut mot en hållbar och motståndskraftig ekonomi med nollutsläpp
  • Bevis på ABB:s rigorösa vetenskapligt baserade strategi för nettonoll-mål i linje med nettonollstandarden för Science Based Targets initiative (SBTi)

ABB har uppmärksammats för sitt ledarskap inom företagstransparens och prestanda kring klimatförändringar av den globala icke-vinstdrivande miljöorganisationen Carbon Disclosure Project (CDP), och säkrar därmed en plats på den årliga A-listan. Baserat på data som redovisats i CDP:s frågeformulär Climate Change 2023 är ABB ett av få företag som uppnått betyget A – av över 21 000 betygsatta företag. Under 2023 bad över 740 finansiella institutioner med över 136 biljoner dollar i tillgångar att företagen skulle redovisa data för miljöpåverkan, risker och möjligheter via CDP:s plattform.

Anke Hampel, ABB:s koncernchef för hållbarhet, säger: ABB antar en rigorös strategi med vetenskapliga nettonollbaserade mål i linje med nettonollstandarden för Science Based Targets initiative (SBTi). CDP:s A-lista är ett viktigt erkännande av vår strategi för hållbarhet och vår satsning på att sätta upp ambitiösa och meningsfulla hållbarhetsmål.”

Företaget har skickat in sina nya mål till SBTi där validering förväntas ske under 2024. Dessa innefattar 1,5 °C-justerade mål enligt Scope 1 och 2 som siktar på en minskning av koldioxidutsläppen med 80 procent per 2030 och 100 procent per 2050 jämfört med baslinjen 2019. Sett till ett 12-månaders rullande genomsnitt har ABB per tredje kvartalet 2023 uppnått en minskning på 72 procent av koldioxidutsläppen enligt Scope 1 och 2 jämfört med 2019. De senaste siffrorna publiceras den 23 februari i ABB:s årsredovisning för 2023.

Dessutom har företaget satt upp nya utsläppsmål enligt Scope 3 som siktar på en minskning på 25 procent per 2030 och 90 procent per 2050 jämfört med baslinjen 2022. 

Efter de senaste WBCSD-riktlinjerna för uteblivna utsläpp har ABB också uppdaterat sina ambitioner på det här området och siktar på att möjliggöra för kunder att undvika 600 megaton koldioxidekvivalenter tack vare produkter som säljs från 2022 till 2030. ABB har hjälpt sina kunder att undvika 70 Mt koldioxidekvivalenter under 2022 inom industri, transportsektor, fastigheter, datacenter med mera.

En detaljerad och fristående metodik används av CDP för att bedöma företag, där man använder betygen A till D baserat på omfattningen av redovisningen, medvetenheten och hanteringen av miljörisker och uppvisande av beprövade branschmetoder som kan kopplas till ett miljömässigt ledarskap, som att sätta upp ambitiösa och meningsfulla mål. Företag som inte redovisar eller som tillhandahåller bristfällig information får betyget F.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 6 februari 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp