DNV-studie bekräftar energieffektivitetsvinster för LNG-fartyg med DFE+ framdrivningslösning från ABB och MAN

DNV-studie bekräftar energieffektivitetsvinster för LNG-fartyg med DFE+ framdrivningslösning från ABB och MAN

  • Det nya konceptet Dual Fuel, Electric+ (DFE+) från ABB och MAN Energy Solutions erkänns av DNV som ett mer energieffektivt alternativ till nuvarande konventionella lösningar för fartyg som transporterar flytande naturgas (liquified natural gas – LNG)
  • DFE+-lösningen kan hjälpa LNG-fartyg att öka energieffektiviteten med upp till 7,5 procent, vilket möjliggör minskade utsläpp
  • Den modulära och flexibla lösningen ökar lastkapaciteten med 5 procent

DNV har kvantifierat de vinster som ägare av fartyg som transporterar flytande naturgas (liquified natural gas – LNG) kan förvänta sig att uppnå med den nya DFE+-lösningen (Dual Fuel, Electric+) som utvecklats av ABB och MAN Energy Solutions. Lösningen består av MAN:s fyrtaktsmotor 49/60DF för dubbla bränslen och ABB:s dynamiska AC-system för kraftdistribution och styrning, och har utvecklats för att hantera effektivitetsutmaningar som är specifika för fartygstypen.

Utvärderingen från DNV:s Maritime Advisory drar slutsatsen att DFE+-konceptet är "ett konkurrenskraftigt och mer energieffektivt alternativ till även de mest effektiva konventionella framdriftslösningarna för LNG-fartyg med flerbränslemotorer". Det minskade maskinutrymmet kan med ”en försiktig uppskattning” ge 5 procent större lastkapacitet. I kombination med andra åtgärder för att optimera prestanda kan DFE+-konceptet bidra till totala energibesparingar på 6 - 7,5 procent med tanke på fartygets ökade transportarbete, säger DNV.

Från och med den 1 januari 2023 har Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) krävt att fartygsägare ska rapportera in fartyg i ett energieffektivitetsindex för design (EEDI), ett energieffektivitetsindex för befintliga fartyg (EEXI) och ett koldioxidintensitetsindex för drift (CII). Dessa verktyg jämför fartyg så att ägarna vet vad de måste göra för att uppfylla IMO:s mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

Som det senaste tillskottet i MAN:s fyrtaktsportfölj är MAN 49/60DF-motorn optimerad för LNG. Den är också mycket kompatibel med ABB:s dynamiska AC-system, som kombinerar fördelarna med konventionell AC med fördelarna med variabel frekvens för att låta motorerna arbeta på optimala varvtal vilket förbättrar den totala bränsleförbrukningen avsevärt.

"Ägare av LNG-fartyg står inför särskilda utmaningar när det gäller att följa regelverken, eftersom de är beroende av propellersystem med begränsad potential för effektivitetsvinster", säger professor George Dimopoulos, vetenskaplig rådgivare, DNV. "ABB - MAN:s framdriftskoncept syftar till att erbjuda ett mycket effektivt sätt för LNG-fartyg att uppfylla de allt strängare utsläppsreglerna och samtidigt minska bränslekostnaderna."

"Den nuvarande globala orderboken för LNG-tankfartyg omfattar mer än 200 fartyg, och regelverken för utsläpp fortsätter att skärpas, då behöver ägarna ny teknik för att uppfylla de krav som gäller för denna specifika fartygsklass", säger Rune Lysebo, Strategic Market Development, ABB Marine & Ports. "DNV:s vittnesmål om de vinster som LNG-fartyg kan göra med den nya lösningen som utvecklats av ABB och MAN Energy Solutions visar att det är rätt tid att utforska nästa generations teknik för denna fartygstyp."

DFE+ kan installeras med en energilagringslösning som fungerar som en "spinning reserve", eller kombineras med ABB:s elektriska framdrivning Azipod®. ABB och MAN kommer också att utforska möjligheten att integrera bränsleceller när tekniken mognar.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 7 februari 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella processer som tillgodoser ett stort antal grundläggande behov – från energiförsörjning, vatten och material, till produktion av varor och transport av dem till marknaden. Med sina ~20 000 medarbetare, ledande teknik och service hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och maritim industri att förbättra prestanda och säkerhet i verksamheten, vilket möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. go.abb/processautomation

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp