Meddelande om ABB:s bolagsstämma den 21 mars 2024

Meddelande om ABB:s bolagsstämma den 21 mars 2024

ABB publicerade idag inbjudan till bolagsstämman som hålls torsdagen den 21 mars 2024, klockan 10.00. Inbjudan finns bifogad och på go.abb/agm. Årsstämman 2024 kommer att hållas på Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich, Schweiz, och kommer även att sändas på go.abb/agm.

Anmälan och inträdeskort
Aktieägare som är införda i aktieboken med rätt att rösta per den 13 mars 2024 kl. 15.00 (CET) är berättigade att delta vid årsstämman. Röstberättigade aktieägare får inträdeskort till årsstämman (per post) på begäran, antingen genom att anmäla sig via den svarsblankett som bifogas till inbjudan eller elektroniskt (elektronisk röstning). Svarsblanketten eller motsvarande anmälan måste vara ABB tillhanda senast den 15 mars 2024 (per post eller elektroniskt). Svarsblanketter eller anmälningar som inkommer senare än detta datum kommer inte att beaktas.

Röstning via ombud
Aktieägare som inte personligen kan delta i årsstämman kan låta sig företrädas av ombud.

Elektroniska fullmakter/röstning och instruktioner till det oberoende ombudet (elektronisk röstning)
Aktieägare kan registrera sig via aktieägarplattformen på go.abb/ebs­se och antingen anmäla sig för att få ett inträdeskort eller utfärda röstningsinstruktioner till det oberoende ombudet.

Erforderliga inloggningsdata bifogas svarsblanketten. Aktieägare kan rösta elektroniskt, eller ändra eventuella instruktioner som kommunicerats elektroniskt, fram till kl. 23.59 (CET) den 15 mars 2024. För vidare information samt instruktioner om hur man registrerar sig och röstar elektroniskt hänvisas till go.abb/ebs­se.

center

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 februari 2024, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp