ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2024

ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2024

ABB:s aktieägare som har sin skatterättsliga hemvist i Sverige och innehar aktier i ABB Ltd som är registrerade hos Euroclear Sweden kan få utdelning i svenska kronor utan avdrag för schweizisk källskatt genom att delta i det särskilda utdelningsförfarandet Dividend Access Facility (DAF).

Sådana aktieägare kan ansöka om att delta i det särskilda utdelningsförfarandet (DAF, Dividend Access Facility) från 26 februari till 12 mars 2024. Aktieägare som deltog i ABB:s DAF 2023 registreras automatiskt för DAF 2024. Icke-svenska medborgare och aktieägare som innehar fler medborgarskap är skyldiga att registrera sig.

Under förutsättning att aktieägarna godkänner utdelningen på ABB:s bolagsstämma den 21 mars 2024, förväntas utdelningen under DAF betalas ut den 2 april 2024.

Utdelningen betalas ut i svenska kronor via Euroclear Sweden och motsvarar den utdelning per aktie som betalats ut av ABB Ltd i schweiziska franc med den växlingskurs för CHF/SEK som fastställs den 22 mars 2024. Utdelningen beskattas enligt relevanta svenska skatteregler tillämpliga för varje person eller enhet.

Ytterligare information finns på ABB Sveriges webbplats www.abb.se/aktie eller på följande direktlinje: +46 (0)8-124 39 855.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 februari 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp