ABB och Captimise banar väg för utfasning av fossila bränslen inom cementindustrin

ABB och Captimise banar väg för utfasning av fossila bränslen inom cementindustrin

  • Frontend-utveckling och designstudier kommer att driva kostnadseffektiv teknik för koldioxidavskiljning, användning och lagring
  • Lösningar baserade på befintlig teknik är nyckeln till att nå cementindustrins klimatmål
  • Det gemensamma initiativet kommer att sammanföra ABB:s expertis och lösningar med Captimises erfarenhet av kostnadseffektiva CCUS-projekt

ABB och Captimise utökar sitt samarbete för att driva på införandet av kostnadseffektiv teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS) inom cementindustrin. Enligt ett samförståndsavtal kommer de två företagen att utveckla screening-, genomförbarhets- och Frontend-utveckling and designstudier. Initiativet kommer att hjälpa cementproducenter att identifiera lämpliga och kostnadseffektiva tekniker för avskiljning av koldioxid som täcker hela koldioxidkedjan, från avskiljning, kondensering och buffertlagring till transport, permanent lagring och användning.

Initiativet kommer att kombinera ABB:s ledande teknik inom automation, elektrifiering, instrumentering och digitalisering, och dess omfattande expertis inom cementverksamhet över hela världen, med Captimises kunnande inom kostnadseffektiv teknik för koldioxidavskiljning och dess erfarenhet av CCUS-projekt i USA och Europa.

"Vårt pågående samarbete med ABB har resulterat i ett antal projekt inom olika branscher, och vi ser fram emot att utforska ytterligare möjligheter för cementkunder", säger Mattias Jones, VD för Captimise. "Vi har erfarenhet från mer än 25 fallstudier med utsläppskällor av koldioxid både runt om i Europa och USA, och vet att vi kommer att kunna stödja verksamheter av alla storlekar inom cementindustrin genom kombinerad CCUS-, automations- och elektrifieringsteknik."

"Att minska koldioxidutsläppen inom cementtillverkning är en stor utmaning och högsta prioritet inom branschen", säger Max Tschurtschenthaler, Global Business Unit Manager, Cement, ABB Process Industries. "Vårt uppdrag är att göra det mer kostnadseffektivt. Genom att kombinera vår automatiserings-, elektrifierings- och digitala teknik i världsklass med kunskapen hos partners som Captimise kan vi ytterligare stödja cementindustrin i att uppnå sina klimat- och nettonollmål."

ABB och Captimise kommer också att samarbeta kring marknadsföringsaktiviteter kring dess omfattande studieutbud och tillhörande tjänster till potentiella kunder i Europa.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 mars 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriell drift för många olika slag av essentiella behov – från att tillhandahålla energi, vatten och material till att tillverka varor och transportera dem ut på marknaden. ABB Process Automation har cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och serviceexperter som hjälper kunder inom process-, hybrid- och sjöfartsindustri att förbättra prestanda och säker drift som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp