Resultat första kvartalet 2024

Resultat första kvartalet 2024

Positiv ”book-to-bill”, rekordhög marginal och starkt kassaflöde

  • Order 8 974 miljoner dollar, -5%; på jämförbar basis1 -4%
  • Intäkter 7 870 miljoner dollar, 0%; på jämförbar basis +2%
  • Rörelseresultat 1 217 miljoner dollar; marginal 15,5%
  • Operativt EBITA11 417 miljoner dollar; marginal1 17,9%
  • Resultat per aktie 0,49 dollar; -12%2
  • Kassaflöde från rörelsen 726 miljoner dollar; +157%
center
”Trots höga jämförelsetal visar utfallet för första kvartalet att året har börjat bra, med en starkare orderutveckling än väntat, en rekordhög marginal och ett starkt kassaflöde. Det ger oss tillförsikt nog att höja våra förväntningar på marginalen för 2024.” Björn Rosengren, VD

VD:s sammanfattning

Det jag främst tar med mig från första kvartalet 2024 är det bättre än väntade utfallet för orderingånen på 9 miljarder dollar, positiv ”book-to-bill” på 1,14 och en rekordhög operativ EBITA-marginal, samt ett fritt kassaflöde om 551 miljoner dollar, vilket är en stark leverans för ett första kvartal. Vi publicerade vår hållbarhetsrapport där en höjdpunkt var beviset på ett av våra kärnerbjudanden till kunderna – minskade utsläpp av växthusgaser. Från de produkter som sålts under 2023, och under deras respektive livscykel, gjorde vi det möjligt för kunderna att undvika 74 megaton växthusgasutsläpp. Med den aktuella totalsumman 139 megaton, är vi på god väg mot vår ambition att hjälpa kunderna att undvika 600 megaton koldioxidutsläpp under livslängden för produkterna som såldes från 2022 till 2030.

Orderingången minskade som väntat från förra årets rekordhöga jämförelsetal, men på 5 procent (4 procent på jämförbar basis) var fallet begränsat. För att sammanfatta kvartalet, ser vi en fortsatt hög nivå av kundaktivitet inom system- och projektområdena, och den positiva orderutvecklingen inom Electrifications kortcykliska verksamheter ger mig tillförsikt. Så även om ABB:s totala orderingång minskade under första kvartalet, känner jag ännu större tilltro till 2024 än jag gjorde vid årets början.

Det var imponerande att se en ny rekordhög orderingång inom såväl affärsområdet Electrification som Motion. Orderingången för Process Automation minskade från de rekordhöga jämförelsetalen, men förblev i princip i linje med de starka nivåerna i de senaste kvartalen. I början av det här året sa vi att fjärde kvartalet skulle vara bottennivån för orderingången inom Robotics & Discrete Automation. Det visade sig mycket riktigt bli så, och som väntat ökade orderingången in till första kvartalet. Däremot minskade orders kraftigt jämfört med föregående år då kunderna återgår till normala köpmönster efter en period med förköp.

Intäkterna förblev stabila (upp 2 procent på jämförbar basis), och den jämförbara tillväxten fick till lika delar stöd av pris och volymer. Jag är nöjd med att bruttomarginalen förbättrades med 270 punkter till 37,3 procent, med stöd av en positiv utveckling inom alla affärsområden. Ett mer effektivt genomförande av något högre volymer, samt pris, bidrog till ökningen med 160 punkter för den operativa EBITA-marginalen till nya rekordhöga 17,9 procent. Det är i mina ögon ett gott tecken på att det fortfarande finns marginalpotential inom ABB, och att vi på medellång sikt kan åstadkomma förbättringar inom ramen för det nya spannet som tillkännagavs i november.

Det starka kassaflödet som inledde året sätter oss i en bra sits för vad vi förväntar oss att bli ytterligare ett år med bra fritt kassaflöde, minst i nivå med förra året. Att använda kassaflödet för att expandera kunnande och geografisk närvaro är en viktig väg för att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. Det var glädjande med det tillkännagivna förvärvet av SEAM. Det kommer att tillföra tjänster inom hantering av energitillgångar samt rådgivning till kunder inom marknaderna för industribyggnader och kommersiella fastigheter till divisionen Electrification Service. Vi har en bra pipeline av möjliga förvärv, inklusive några som är något större än de flesta av dem som nyligen har tillkännagivits. Aktieåterköpsprogrammet är ett verktyg för att distribuera kassaöverskott, och vi tillkännagav ytterligare ett årligt program på upp till 1 miljard dollar. Detta lanserades den 1 april. Programmets omfattning är i linje med föregående års, även om tidsramen för genomförande är kortare då det löper till slutet av januari 2025. Detta för att vara anpassat till tillkännagivandet av resultaten för fjärde kvartalet 2024 och förslaget om utdelning för 2024.

Under kvartalet tillkännagav vi mitt beslut att avgå som VD för ABB. Jag fortsätter som vanligt fram till slutet av juli när Morten Wierod tar över, och efter det kommer jag att stödja övergången i en rådgivande roll fram till slutet av året. Jag är glad att se Morten ta det här steget och jag är övertygad om att den operativa modellen ABB Way kommer att bli ännu mer införlivad i våra arbetssätt under hans redan bevisat goda ledarskap. Samtidigt som vi beklagar att Tarak Mehta slutar, vill jag gratulera honom tills hans nya möjlighet utanför ABB. Tarak har på ett enastående sätt bidragit till vårt bolags framgångar och jag önskar honom allt gott på detta nästa steg på hans resa. Processen med att hitta nya ledare till affärsområdena Electrification och Motion pågår, och Morten siktar på att ha ett komplett team på plats när han tillträder i augusti.

Björn Rosengren, VD
Björn Rosengren, VD
center

Utsikter

Under andra kvartalet 2024 förväntar vi oss en medelhög ensiffrig tillväxt i jämförbara intäkter och att den operativa EBITA-marginalen blir något högre än för första kvartalet 2024.

För helåret 2024 förväntar vi oss en positiv ”book-to-bill”, en tillväxt på cirka 5 procent i jämförbara intäkter, samt en operativ EBITA-marginal på cirka 18 procent.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp