ABB öppnar en ny energieffektiv fabrik i Belgien till ett värde av 20 miljoner euro

ABB öppnar en ny energieffektiv fabrik i Belgien till ett värde av 20 miljoner euro

  • Ny energieffektiv anläggning för att klara den ökande efterfrågan på smarta byggnadskomponenter under energiomställningen
  • Energioptimering, ny utrustning och ny solcellsanläggning förväntas leverera årliga operativa energibesparingar på över 9 400 MWh
  • En minskning av koldioxidutsläppen på över 6 700 ton per år förväntas på grund av solcellspaneler, värmepumpar, kylvattensystem och användning av förnybar energi

ABB har öppnat en ny formsprutningsanläggning till ett värde av 20 miljoner euro vid Evergem i närheten av Gent i Belgien för att tillgodose den växande efterfrågan på säkra, smarta och hållbara elektrifieringslösningar i Europa. Den moderna anläggningen har tagits fram för att tillgodose de senaste kraven på energieffektivitet tack vare installation av nya formsprutningsmaskiner, digitala tekniker och automationslösningar. Den ersätter den befintliga anläggningen som kom till ABB som en del av förvärvet av GE Industrial Solutions 2018. Anläggningen ska tillverka kraftdistributionsskåp som fungerar som skyddskåpor för elektriska distributionskomponenter som strömbrytare, säkringar, brytare och mätare, och ska säkerställa en säker distribution, mätning och styrning av elen i byggnader avsedda för bostäder, handel och industri.

Den globala marknaden för elskåp förväntas växa från 7,42 miljarder dollar 2024 till 13,15 miljarder dollar 20321 på grund av en ökande efterfrågan på nya byggnader, modernisering av befintliga byggnader med effektivare och tillförlitligare elsystem samt framsteg inom eldistribution.

Den nya anläggningen Evergem ingår i ABB:s projekt Mission to Zero™ för att avsevärt minska mängden växthusgaser på ABB:s anläggningar samtidigt som man stöttar kunderna att minska sina utsläpp av växthusgaser genom att tillhandahålla en plan för utfasning av koldioxidutsläpp som kunderna kan implementera. Projektet förväntas minska koldioxidutsläppen med över 6 700 ton och energiförbrukningen med över 9 400 MWh per år jämfört med 2019 vid den tidigare anläggningen. Åtgärderna förväntas leda till minskade energikostnader på cirka 2,5 miljoner euro årligen. 10 procent av den energi som krävs på anläggningen, som är utrustad med energieffektiva maskiner, förväntas genereras av 1 330 solcellspaneler på taket medan resterande kommer från certifierade gröna energileveranser. LED-belysning, laddare till elfordon, värmepumpar, kylvattenkretsar och en ny luftventilationsanläggning bidrar också till minskningen av energi- och koldioxidutsläpp.

[1] Source: https://www.fortunebusinessinsights.com/electrical-enclosure-market-109042

På anläggningen Evergem kommer man fortlöpande att övervaka och optimera energianvändningen med hjälp av ABB:s egna digitala lösningar som ABB Ability™ Building Analyzer, som följer upp data för byggnader och elcentraler i realtid och ger konkreta insikter för att optimera energieffektiviteten. Detta ger, tillsammans med användningen av grön energi och värmepumpar, också en minskad energiförbrukning och lägre koldioxidutsläpp. Andra digitala tekniker, som ett system för fastighetsdrift, kommer introduceras de kommande månaderna för att ytterligare bidra till att energieffektivitet uppnås.

”Strategin Mission to Zero™ på Evergem är ett viktigt exempel på vårt mål att möjliggöra ett samhälle med lägre koldioxidhalter och vår satsning att påskynda omställningen till mer hållbar tillverkning”, säger Mike Mustapha, chef för ABB Electrifications division Smart Buildings. ”Denna avancerade anläggning är utformad att tillgodose en framtida efterfrågan, inte enbart dagens behov. Genom att införliva toppmoderna tekniker och innovativa processer som kan optimera effektivitet och produktivitet nu och under kommande år kommer vi att tillhandahålla en utbildningsanläggning och en hållbarhetsplan för våra medarbetare och kunder. Vi kommer fortsätta att kombinera digitala tekniker med olika åtgärder för att minska energiförbrukningen och öka andelen förnybara energikällor på Evergem under 2024 och framåt.”

För att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp använder ABB en rigiös vetenskapsbaserad strategi för nettonollmål i linje med Net-Zero Standard inom Science Based Targets-initiativet (SBTi). ABB samarbetar med kunder för att undvika utsläpp och skala upp de förnybara energikällorna. Ett skalbart program, Mission to Zero™, omfattar energigenerering, energihantering och fastighetsautomation för industriell och kommersiell drift.

Mer information om ABB:s program Mission to Zero™ finns på https://new.abb.com/mission-to-zero

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 2 maj 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp