Södra Cell fördjupar samarbetet med ABB genom ytterligare en avancerad processtyrningsmodell i sin massatillverkning

Södra Cell fördjupar samarbetet med ABB genom ytterligare en avancerad processtyrningsmodell i sin massatillverkning

  • ABB har vunnit en order från Södra Cell att implementera optimeringskontroll vilket kommer hjälpa Sveriges största skogsägarförening och ledande pappersmassatillverkare att nå nya effektivitetsnivåer
  •  Projektet avser blekeriet vid Södra Cells Väröbruk och är nästa steg i ambitionen att driva den digitala transformationen inom pappers- och massaindustrin
  • ABB:s lösning kommer att hjälpa till att prioritera avgörande operativa processer i blekmedelsanläggning baserat på datadrivna beslut

ABB har vunnit en order från Södra Cell för att implementera optimeringsstyrning till papper- och massafabriken i Värö. Projektet bygger vidare på det strategiska partnerskapet mellan ABB och Södra Cell, med ambitionen att utveckla nya nivåer av effektivitet, engagemang och digitalisering för verksamheten. Södra Cell äger idag några av världens modernaste och mest högteknologiska massabruk och ambitionen är att driva bruken ännu mer effektivt och hållbart.

Leveransen från ABB inkluderar utökad funktionalitet för ABB Ability™ System 800xA® distribuerat styrsystem (DCS) genom implementering av avancerad processtyrning (APC) för blekningsprocessen vid Södra Cells bruk i Värö. Lösningen har tidigare framgångsrikt implementerats vid Södra Cells massabruk i Mönsterås, där kokeri- och blekeristyrningar har optimerats vilket resulterat i förbättrad processtabilitet och minskad resursförbrukning.

”Vi ser fram emot att arbeta med ABB igen och vi förväntar oss samma goda samarbete och resultat som under implementeringen av de tre APC-styrningarna vid vårt systerbruk i Mönsterås, säger Marie Boman, Södra Cells projektledare vid bruket i Värö. "Vi ser en styrka i att kunna dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns från tidigare installationer."

Implementeringen av APC innebär ett nära samarbete med drift- och processavdelningarna på bruket i Värö. ABB:s expertteam utför drift- och processanalys, utveckling och verifiering av modeller, implementering i styrsystemet samt utbildning och överlämning till driftorganisationen. Leveransen är planerad att tas i drift under våren/sommaren 2024.

”Vi är stolta över att Södra Cell har valt att fortsätta och fördjupa vårt samarbete där detta projekt exemplifierar vårt engagemang för att utveckla papper- och massaindustrin genom innovativa lösningar, säger Martin Björnmalm, Local Business Line Manager Pulp and Paper. "Integreringen av vårt avancerade processtyrningssystem vid bruket i Värö kommer att förbättra den operativa effektiviteten men är även viktig utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket markerar ett viktigt steg i vårt pågående samarbete."

Integreringen av APC i den befintliga operatörsmiljön, ABB Ability™ System 800xA®, ger förstärkta möjligheter för operatörerna att köra helt automatiskt men också att kunna förutsäga utfall, vilket ger möjlighet att optimera och prioritera viktiga operativa processer i blekeriet baserat på datadrivna beslut. APC-lösningen är ett av flera exempel där befintliga ABB-system utökas med nya funktioner som förbättrar både kundernas lönsamhet och effektivitet men också arbetsmiljön.

”Vi är glada över att kunna bygga vidare på vårt starka partnerskap med Södra Cell”, säger Adam Modig, Processmodelleringsexpert, ABB. ”Vi kommer att ha ett nära samarbete med Södra Cell för att identifiera de förhållanden och processbeteenden som ligger till grund för utvecklingen och implementeringen av modellerna, som kommer att användas för att förutsäga och styra processen. Därefter kommer det att ske en gemensam insats för implementering och förankring så att operatörerna kan förstå och lita på den automatiserade styrningen.”

Förväntat resultat för bruket i Värö är liknande de förbättringar som uppnåtts vid tidigare implementering för Södra Cells bruk i Mönsterås. Där kunde resultat visas i både en stabilare optimerad blekningsprocess med minskad variation av ljushet och minskad kemikalieförbrukning samt förbättrade kokeriprocesser.

ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriell drift för många olika slag av essentiella behov – från att tillhandahålla energi, vatten och material till att tillverka varor och transportera dem ut på marknaden. ABB Process Automation har cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och serviceexperter som hjälper kunder inom process-, hybrid- och sjöfartsindustri att förbättra prestanda och säker drift som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 16 maj 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp