ABB utökar elektrifieringsportföljen genom förvärv av Siemens verksamhet för installationsprodukter i Kina

ABB utökar elektrifieringsportföljen genom förvärv av Siemens verksamhet för installationsprodukter i Kina

  • Stärker ABB:s ledande position på marknaden för installationsprodukter
  • Ger tillgång till ett vidsträckt distributörsnätverk för att stötta tillväxten

ABB tillkännager idag att företaget har undertecknat ett avtal om att förvärva Siemens verksamhet Wiring Accessories i Kina. Förvärvet breddar ABB:s marknadsräckvidd och kompletterar det regionala kunderbjudandet för smarta byggnader.

De produkter som ingår i ABB:s förvärv innefattar installationsprodukter, system för smarta hem, smarta dörrlås och andra automationsprodukter för hemmens periferiskydd. Produkterna kommer fortsätta ligga under Siemens varumärke under licensavtal.

Förvärvet ger också tillgång till ett brett distributionsnätverk i 230 städer i Kina och ger ytterligare kompetens i form av regional försäljning, tillverkningsverksamhet och ledningsteam. Siemens verksamhet Wiring Accessories i Kina genererade mer än 150 miljoner dollar i intäkter 2023 och har över 350 medarbetare. Transaktionen kommer öka ABB:s marginal och förväntas slutföras under de kommande tolv månaderna. Ekonomiska detaljer har inte redovisats.

”Förvärvet speglar vårt strategiska fokus och satsning på tillväxt i Kina”, säger Mike Mustapha, chef för ABB Electrifications division Smart Buildings. ”I och med den nya marknadskanalen och det utvidgade erbjudandet kan vi leverera ett komplett ABB-sortiment av byggnadsautomatiserings- och energidistributionslösningar, vilket ger kunderna fler alternativ för säker och tillförlitlig teknik till smarta byggnader.”

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 17 maj 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp