ABB utser nya affärsområdeschefer

ABB meddelade idag att Giampiero Frisio har utsetts till ny affärsområdeschef för Electrification och Brandon Spencer till ny affärsområdeschef för Motion. Båda kommer att ingå i ABB:s koncernledning och tillträder sina nya roller den 1 augusti 2024.

ABB:s VD Björn Rosengren säger: "Både Giampiero och Brandon är beprövade ledare med starka meriter från sina nuvarande roller, där de drivit lönsam tillväxt i två av våra största divisioner. Jag är särskilt glad över att vi utnämner interna kandidater – det visar på styrkan i ABB:s seniora ledarskap. Jag är övertygad om att de kommer att bygga vidare på de starka resultat som uppnåtts inom Electrification och Motion under de senaste åren."

Morten Wierod, tillträdande VD, tillade: "Jag ser fram emot att få arbeta med Giampiero och Brandon även i deras nya roller när jag tar över som VD för ABB senare i år. Med dem kommer vi fortsatt att ha en stark koncernledning som kommer att driva ABB:s finansiella och hållbarhetsmässiga resultat."

Giampiero Frisio, divisionschef för Smart Power (inom affärsområdet Electrification) sedan 2018, efterträder Morten Wierod som, vilket tidigare meddelats, blir ABB:s nya VD från och med den 1 augusti 2024. Giampiero började på ABB 1995 och har haft ett flertal chefspositioner som sträcker sig från operativa roller till marknadsföring och försäljning. Från januari 2011 till november 2018 var han Managing Director för affärsenheten Protection and Connection, Electrification Products. Han har en magisterexamen i elektroteknik från universitetet i Pavia i Italien. Giampiero är italiensk medborgare.

  • Giampiero Frisio, divisionschef för Smart Power har utsetts till affärsområdeschef för affärsområdet Electrifiction
  • Brandon Spencer, divisionschef för Energy Industries har utsetts till affärsområdeschef för affärsområdet Motion

Brandon Spencer, divisionschef för Energy Industries (inom affärsområdet Process Automation) sedan 2020, efterträder Tarak Mehta som, vilket tidigare meddelats, kommer att lämna ABB för att ta över rollen som VD för Timken Group efter mer än 25 år inom ABB. Brandon började på ABB 2006 och har haft en rad olika chefsroller med fokus på energisektorn. Mellan 2018 och 2020 var han Global Managing Director för ABB Process Industries. Innan han började på ABB hade Brandon ett antal befattningar på Siemens Power Generation. Han har en kandidatexamen i nationalekonomi och en masterexamen i företagsekonomi från Crummer School of Business vid Rollins College i Winter Park, Florida. Brandon är amerikansk medborgare.

Från och med den 1 augusti 2024 kommer ABB:s koncernledning att bestå av: Morten Wierod (VD), Timo Ihamuotila (CFO), Carolina Granat (HR-chef), Karin Lepasoon (kommunikations- och hållbarhetschef), Giampiero Frisio (affärsområdeschef för Electrification), Peter Terwiesch (affärsområdeschef för Process Automation), Brandon Spencer (affärsområdeschef för Motion) och Sami Atiya (affärsområdeschef för Robotics & Discrete Automation). Därutöver tillkommer Mathias Gaertner i koncernledningen senast den 1 oktober 2024 som chefsjurist och styrelsesekreterare.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 maj 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp