ABB:s ledande teknik stabiliserar elnätet när de spanska öarna ställer om till grön energi

ABB:s ledande teknik stabiliserar elnätet när de spanska öarna ställer om till grön energi

  • Red Eléctrica har tilldelat ABB fyra kontrakt om att tillhandahålla synkronkompensatorer till Kanarieöarna och Balearerna
  • ABB:s integrerade teknik ska tillhandahålla den masströghet och kortslutningsström som behövs för att upprätthålla strömförsörjningen på öarna i och med att de förses med allt mer förnybar energi
  • Projektet ingår i Red Eléctricas genomförande av sin Network Development Plan 2021–2026 vilket kommer att möjliggöra integreringen av 67 procent förnybar energi i genereringsmixen

Red Eléctrica, det Redeia-företag som ansvarar för överföring och drift av det spanska elsystemet (TSO), har tilldelat ABB fyra order på synkronkompensatorer (SC) för att stärka elnätet, öka leveranskvaliteten och främja energiomställningen på Kanarieöarna och Balearerna. Den integrerade lösningen, som också innefattar el- och automationsutrustning, spelar en viktig roll när man ska upprätthålla stabiliteten, tillförlitligheten och kontinuiteten i elnäten på öarna i och med att alltmer förnybar energi integreras som ett led i Spaniens mål för energiomställningen. Ordern lades under första kvartalet 2024. Ekonomiska detaljer har inte redovisats.

Projektet ingår i Network Development Plan 2021–2026 som i genomförandet kommer att möjliggöra integreringen av 67 procent förnybar energi i genereringsmixen, vilket ingår i Spaniens mål i 2021-2030 Integrated National Energy and Climate Plan (spanska PNIEC). PNIEC1 siktar på en minskning på 32 procent av utsläppen av växthusgaser jämfört med 1990 och 81 procent penetrering av de förnybara energiresurserna i elsystemet. Enligt data från Red Eléctrica stod förnybar energi för över 50 procent av den spanska genereringsmixen 2023.

Framdriften av energiomställningen på de spanska öarna är en utmaning för systemoperatören som gör det nödvändigt att förstärka elnätet för att upprätthålla balansen och säkerställa en tillförlitlig och leveranssäker drift. ABB samarbetar med Red Eléctrica för att driftsätta en flexibel, tillförlitlig och integrerad lösning med synkronkompensatorer.

De är roterande elektriska maskiner som efterliknar driften hos generatorer i syfte att hjälpa till att stabilisera elnätet när belastningen och produktionen av förnybar energi fluktuerar. Tjänster som tillhandahålls av synkronkompensatorer innefattar masströghet, kortslutningsström och reaktiv effekt för spänningsreglering.

”Vi arbetar för att säkerställa ett säkrare, robustare, smartare och sammankopplat elnät som står redo för energiomställningens utmaningar, i synnerhet i elnäten på öarna. Synkronkompensatorer är en idealisk lösning för öarnas elsystem och ger tekniska funktioner som är avgörande för att upprätthålla leveranssäkerheten på öarna, vilket öppnar upp för ytterligare integrering av förnybar energi när vi arbetar mot att uppnå de fastlagda målen”, säger Juan Bola, Director of Systems Operation for Non-Peninsular Territories på Red Eléctrica. ”Förslaget med synkronkompensatorer som ABB kom med ger ytterligare värde med en helt integrerad lösning, baserat på en utmärkt teknisk lösning och goda kompetenser.”

Tre av SC-ordrarna kommer att driftsättas på Kanarieöarna där Red Eléctrica också genomför viktiga projekt för energiomställningen, som Salto de Chira eller länken Teneriffa-La Gomera. På Balearerna, där alla öar är sammankopplade med varandra och med fastlandsnätet från Mallorca, kommer ytterligare en synkronkompensator att installeras.

”Att minska koldioxidutsläppen är avgörande i energiomställningen. Utmaningen är att klara den ambitionen samtidigt som vi upprätthåller stabila och tillförlitliga elnät”, säger Heikki Vepsäläinen, chef för ABB:s division Large Motors and Generators. ”Det är här synkronkompensatorer spelar en viktig roll. Vi är glada att arbeta tillsammans med Red Eléctrica i detta projekt som kommer att visa hur vår teknik kan hantera utmaningen med brist på masströghet på samma sätt som det har gjort på andra öar.”

”Genom våra integrerade lösningar för automation och elektrifiering levererar vi produktivitet, tillförlitlighet och energieffektivitet för en värld med lågt koldioxidavtryck”, säger Brandon Spencer, chef för ABB Energy Industries. ”Detta är särskilt viktigt när vi ska utforma elnät med lägre koldioxidutsläpp som har stabilitet och tillförlitlighet nog att absorbera och överföra stora mängder förnybar energi.”

ABB ska tillhandahålla en komplett och integrerad lösning, med allt från initiala systemstudier till detaljerad konstruktion av el- och automationsutrustning, installation av synkronkompensatorer integrerade med svänghjul, projektledning och utbildning. Det distribuerade styrsystemet ABB Ability™ System 800xA® ingår också i leveransen, liksom långsiktig servicesupport. Lösningen bidrar till att säkerställa tillgänglighet och stabilitet av den energi som levereras från förnybara energikällor.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 5 juni, 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Red Eléctrica är det första företaget i världen som är helt dedikerat till drift av elsystem och elöverföring (TSO). Under företagets 40 år har man utvecklat och drivit Spaniens elnät för att alltid garantera säkerhet och kontinuitet i elleveransen och man har bidragit till samhällets framsteg. Nu antar man rollen som ryggrad i den ekologiska omställningen genom att förbereda transportnätet för denna omställning.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen www.abb.com

1 https://www.miteco.gob.es/es/energia/participacion/2023-y-anteriores/detalle-participacion-publica-k-607.html

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp