ABB ansöker om frivillig avregistrering och upphävande av rapporteringsskyldigheter till SEC

Den 23 maj 2023 avnoterade ABB sina amerikanska depåbevis (ADR) från New York Stock Exchange. Under perioden mellan den 1 juni 2023 och den 31 maj 2024 har den genomsnittliga dagliga handelsvolymen (ADTV) i ABB:s depåbevis i USA under 12 månader sjunkit till under 5 procent av ADTV globalt. ABB uppfyller nu kraven för att ansöka om att avregistrera och avsluta rapporteringsskyldigheterna för sina skuld- och aktieinstrument enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse ("U.S. Exchange Act").

ABB lämnar idag frivilligt in en Form 15F till SEC för att omedelbart upphöra med sina rapporteringsskyldigheter enligt U.S. Exchange Act. Avregistreringen och upphörandet av rapporteringsskyldigheterna förväntas träda i kraft 90 dagar efter inlämnandet, såvida inte bolaget återkallar detta eller SEC invänder mot detta. Bolaget kommer att fortsätta att uppfylla sina skyldigheter avseende finansiell rapportering och andra skyldigheter enligt tillämpliga börsregler – i synnerhet SIX Swiss Exchange Listing Rules och Nasdaq Stockholms regelverk.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 10 juni 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp