ABB Robotics och SAMSUNG E&A går samman för att skapa automatiserade anläggningsfabriker

  • ABB och SAMSUNG E&A inleder samarbete om automatiserade fabriker för industriell konstruktion
  • ABB-robotar ska automatisera konstruktionen av prefabricerade moduler till industriella byggprojekt
  • Med automatisering av centrala produktionsuppgifter stöttas säkerhet och hållbarhet samtidigt som produktivitet och kvalitet stärks

ABB accelererar sin satsning på att omvandla byggbranschen genom robotautomation i ett nytt samarbete med SAMSUNG E&A. Samarbetet innebär att ABB-robotar ska bistå SAMSUNG E&A:s Smart Shops där man bygger prefabricerade moduler till byggprojekt över hela världen.

center

”Produktivitetsförbättringar och hållbarhet är två av de största utmaningarna EPC-branschen (projektering, upphandling och konstruktion) står inför i nuläget. Byggsektorn uppskattas stå för ungefär en tredjedel av världens totala avfall* och automation ger en betydande förbättringsmöjlighet genom att antalet fel under produktionen minskas”, säger Craig McDonnell, chef för Business Line Industries på ABB Robotics. ”Genom korrekt, flexibelt och enhetligt utförande kommer våra robotar att göra det möjligt för SAMSUNG E&A att använda sina Smart Shops för att öka produktiviteten genom att producera fler delar på kortare tid, förbättra kvaliteten och hållbarheten genom en minskning av mängden avfall.”

SAMSUNG E&A, tidigare Samsung Engineering, är leverantör av totallösningar med expertis inom allt från energisektorn, inklusive omställning till förnybara energikällor, till bearbetning av olja och gas, raffinaderier, petrokemi, miljö, industri- och biogasanläggningar. Genom att etablera automatiserade Smart Shops strävar företaget efter att förnya sin globala försörjningskedja och driva på ett ökat anammande av automation inom byggbranschen.

I och med samarbetet kommer man att kunna ha en obemannad tillverkning av rörkomponenter och bärande konstruktioner, då ABB:s robotar får utföra uppgifter som kapning, spårskärning och svetsning. Nästa år kommer ABB i fas två att tillhandahålla robotar för automatiserad montering av armeringsjärn.

”Med tanke på att EPC-branschen står inför en ökande brist på kompetens, högre krav på kvalitet och kortare ledtider, utgör användningen av robotik för automatiserade tunga produktionsuppgifter, såsom svetsning och lyft, den optimala lösningen”, säger Bryan (S.Y) Lee, chef för Smart Automation Team på SAMSUNG E&A. ”Genom att föra in produktionen i automatiserade fabriker kan våra Smart Shops göra genomförandet av EPC-projekten mer konkurrenskraftigt samtidigt som det ger en positiv påverkan på tillverkningsindustrin för rör- och stålkonstruktioner.”

Värdet för samarbetet har inte redovisats.

*Källa: BBC Future Planet – ‘The industry creating a third of the world’s waste’ - https://www.bbc.com/future/article/20211215-the-buildings-made-from-rubbish

ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 18 juni 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp