Topsoe, ABB och Fluor bildar allians för att utveckla ett standardiserat koncept för SOEC-elektrolysörfabrik

Topsoe, ABB och Fluor bildar allians för att utveckla ett standardiserat koncept för SOEC-elektrolysörfabrik

  • Den nya alliansen ska bygga Topsoes SOEC-fabrik (Solid Oxide Electrolysis Cells) i Virginia i USA – förutsatt slutligt investeringsbeslut – baserat på en standardiserad strategi
  • Fabriken ska tillhandahålla toppmoderna elektrolysörer för effektiv produktion av grön vätgas
  • Grön vätgas och dess derivat, som grön ammoniak och e-metanol, kan användas som e-bränslen eller kemikalier, något som är avgörande när man ska minska koldioxidutsläppen i energiintensiva industrier och långväga transporter

Topsoe, global ledare inom teknologier för minskade koldioxidutsläpp, ABB, teknikledare inom elektrifiering och automation, och Fluor, ledare inom projektering, upphandling och konstruktionstjänster, har bildat en allians för att utforma ett standardiserat koncept för byggnation av Topsoes nästa SOEC-fabrik (Solid Oxide Electrolysis Cells).

Syftet är att fortlöpande utveckla processer för att minska kostnaderna, öka säkerheten och säkerställa ett effektivt projektgenomförande via en standardiserad strategi.

Drivkraften för gröna vätgasprojekt växer och produktionsnivåerna kan potentiellt öka avsevärt till 2030 om alla tillkännagivna projekt förverkligas. Enligt IEA:s (International Energy Agency) Global Hydrogen Review 2023 kan årsproduktionen av vätgas komma att uppgå till 38 miljoner ton till år 2030, där nästan 75 procent kommer från elektrolysörer som drivs på förnybar energi.

Topsoe bygger nu sin första SOEC-fabrik i Herning i Danmark, som förväntas tas i drift i slutet av 2024. På basis av erfarenheterna från fabriksprojektet i Herning får alliansen kunnande och kompetens för att bygga nästa fabrik på ett effektivare sätt och med ett standardiserat koncept.

Nästa fabrik kommer – förutsatt slutligt investeringsbeslut – att byggas i Chesterfield i Virginia och förväntas vara i drift till 2028.

Kim Hedegaard, vd för Power-to-X på Topsoe, säger:
”Vi tänker ta en ledande roll i att driva energiomställningen framåt. E-bränslen är en viktig del av ekvationen för att uppnå globalt nettonoll 2050 och vi behöver skala upp elektrolysör-kapaciteten och produktionen av e-bränslen i en snabbare takt än idag. Våra SOEC-lösningar för produktion av grön vätgas kan ge ett betydande bidrag till e-bränsleekonomin och tack vare alliansen kan vi bygga nästa SOEC-fabrik effektivare och snabbare.”

Brandon Spencer, chef för ABB:s division Energy Industries, säger:
”Att driva på energiomställningen i en acceptabel takt och skala kommer att kräva samarbete och balans mellan befintliga och nya teknologier, drivet av formella samarbeten som spänner över hela energivärdekedjan. Genom att göra gemensam sak med Topsoe och Fluor och tillhandahålla vår expertis inom automation och el i den här alliansen kan vi stötta uppskalningen av teknologin och göra det möjligt för vårt samhälle att gå mot en nettonollframtid.”

Richard Meserole, chef för Fluors verksamhet Advanced Technologies & Life Sciences, säger:
”Fluor är stolta över att ingå i det här samarbetet som stöttar toppmodern produktion av elektrolysörer för grön vätgas som en del av den globala energiomställningen. Fluor ser fram emot att fortsätta att hjälpa våra kunder och partners att uppnå sina mål för utfasningen av fossila bränslen.”

Om SOEC
Topsoes SOEC-elektrolysteknologi är en modulär design som arbetar vid väsentligt högre temperaturer jämfört med andra elektrolysörteknologier – en uttestad och beprövad process som möjliggör produktion i industriell skala av grön vätgas genom förnybar elektricitet. Tillsammans med spillvärme från produktion längre ned i kedjan (från processer som tillverkar ammoniak, metanol eller stål) kommer Topsoes SOEC-teknologi att producera mer vätgas per total tillförd effekt jämfört med konventionella elektrolysörteknologier. Det ger också den lägsta kostnaden för vätgas per megawattvolym, oavsett industri.

Topsoe är en ledande global leverantör av teknik och lösningar för energiomställningen. Vi bekämpar klimatförändringarna genom att hjälpa våra kunder och partners att nå sina mål för utfasning av fossila bränslen och utsläppsminskning. Baserat på decennier av forskning och innovation erbjuder vi världsledande lösningar för omvandling av förnybara resurser till bränslen och kemikalier för en hållbar värld samt för en effektiv bränsleproduktion med låga koldioxidutsläpp och ren luft. Vi grundades 1940 och har vårt huvudkontor i Danmark med över 2 800 medarbetare som betjänar kunder över hela världen. Mer information finns på www.topsoe.com.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen www.abb.com

Fluor bygger en bättre värld genom att använda expertis i världsklass för att lösa kundernas största utmaningar. Fluors närmare 34 000 medarbetare tillhandahåller professionella och tekniska lösningar för säkra, väl genomförda, kapitaleffektiva projekt till kunder över hela världen. Fluor hade intäkter på 15,5 miljarder dollar under 2023 och rankas som nummer 265 bland Fortune 500-företagen. Fluor har sitt huvudkontor i Irving i Texas och har tillhandahållit tjänster inom projektering, upphandling och konstruktion i över hundra år. Mer information finns på Fluor.com. Du kan också följa Fluor på Facebook, LinkedIn, X och YouTube.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 19 juni 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Endnotes

  1. https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2023/executive-summary

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp