ABB:s nettonollbaserade mål har godkänts av Science Based Targets Initiative

ABB:s nettonollbaserade mål har godkänts av Science Based Targets Initiative

  • ABB:s vetenskapligt baserade klimatmål för 2030 respektive 2050 har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi)
  • Som en del av ABB:s strävan efter att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp har företaget satt upp vetenskapligt baserade nettonollmål som följer SBTi Net-Zero Standard
  • SBTi:s verifiering bekräftar att ABB:s mål för utsläpp av koldioxidekvivalenter är vetenskapligt baserade och följer den senaste klimatforskningen och Paris-avtalet

ABB välkomnar godkännandet av målen för minskade utsläpp av Science Based Targets initiative (SBTi). Som en del av företagets satsning på att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp har ABB skickat in sina uppdaterade mål för Scope 1, 2 och 3 för 2030 respektive 2050 till SBTi. SBTi:s godkännande av ABB:s vetenskapligt baserade klimatmål bekräftar att ABB:s strategi kan betraktas som vetenskapligt baserad i enlighet med Paris-avtalet.

SBTi har godkänt följande ABB-mål:

Mål på kort sikt

  • Minska den absoluta mängden utsläpp av koldioxidekvivalenter enligt Scope 1 och 2 med 80 procent per 2030 jämfört med 2019 års baslinje
  • Minska den absoluta mängden utsläpp enligt Scope 3 med 25 procent per 2030 jämfört med 2022 års baslinje

Mål på lång sikt

  • Minska den absoluta mängden utsläpp av koldioxidekvivalenter enligt Scope 1 och 2 med 100 procent per 2050 jämfört med 2019 års baslinje
  • Minska den absoluta mängden utsläpp enligt Scope 3 med 90 procent per 2050 jämfört med 2022 års baslinje
  • Uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan per 2050

Anke Hampel, ABB:s hållbarhetschef, säger: ”Som teknikledare inom elektrifiering och automation finns ABB i centrum av energiomvandlingen. Vi strävar efter att minska våra utsläpp enligt Scope 1 och 2 med 80 procent per 2030 och 100 procent per 2050 och har redan uppnått en minskning på 76 procent jämfört med 2019 års baslinje. Med våra nya mål för Scope 3 kommer vi att öka vårt engagemang med våra partners i värdekedjan avseende utfasningen av fossila bränslen samtidigt som vi tillhandahåller våra kunder produkter och lösningar så att de kan skala upp användandet av förnybar energi, öka energieffektiviteten, elektrifiera processerna och minska utsläppen. Valideringen av våra uppdaterade mål av Science-Based Targets initiative visar att våra ambitioner och vår metodik ligger väl i linje med den senaste klimatforskningen.”

Om du vill veta mer om företagets strategi och hållbarhetsresultat hittar du och kan ladda ned ABB:s integrerade rapport och hållbarhetsrapport för 2023 här: go.abb/reports

SBTi Net-Zero Standard är världens enda ramverk för framtagning av företags nettonollbaserade mål i enlighet med klimatforskningen. Den ger de råd och verktyg företag behöver för att kunna sätta upp vetenskapligt baserade nettonollmål.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 juni 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp