ABB lanserar kampanjen Do More With Digital för att accelerera digitaliseringen inom processindustrin

ABB lanserar kampanjen Do More With Digital för att accelerera digitaliseringen inom processindustrin

  • Teknikledaren uppmanar företag att utveckla sina verksamheter genom att utnyttja avancerade lösningar för att överbrygga digitala klyftor
  • ABB drar nytta av ett expertteam sammansatt från fem discipliner för att leverera insikter inom papper- och massaindustrin, gruvdrift, metallurgi, cement och andra processindustrier
  • Möjligheter finns för att bygga vidare på framgångar inom energihantering, processäkerhet, kompetensbevarande och resultat av processprestanda

Den globala teknikledaren ABB har idag lanserat “Do More With Digital” - en global kampanj som belyser möjligheterna för processindustrin att förverkliga sin fulla potential genom digital transformation. Genom att utnyttja sina djupa band inom papper- och massaindustrin, gruvdrift, metall och cement, ser ABB en betydande möjlighet att fortsätta utrusta dessa sektorer med avancerade branschspecifika lösningar, driva deras digitaliseringsresa och möjliggöra för dem att accelerera sin adaptionskurva snabbare.

Medan dessa industrier kommer att fortsätta förbättras genom teknikutveckling med hjälp av generativ artificiell intelligens (Gen AI), dataanalys, maskininlärning (ML), moln- och edge computing, anses de också vara särskilt svåra att ställa om på grund av produktionsvolymen, verksamhetens placering, energi- och värmekemi och många andra faktorer. World Economic Forum rapporterar att digitala lösningar kan påskynda nettonoll i högemissionsindustrier och leverera upp till 20 procent av den totala minskning som Internal Energy Agency säger behövs fram till 2050. ABB utnyttjar sin erfarenhet av tidigare energiomställningar, sin meritlista inom industriell programvaruutveckling och sitt över 140 år långa arv inom flera industrier för att vägleda kunderna på deras digitaliseringsresor.

ABB har arbetat med kunder inom processindustrin i årtionden och stöttat dem med införandet av digitala lösningar som avancerad processtyrning – Advanced Process Control (APC), energihanteringssystem – Energy Management System (EMS) och styrsystem inom tillverkning – Manufacturing Execution System (MES). Dessa har utvecklats från ursprungliga paket till att bli varianter som används för distinkta industrier, med egna verktyg och bibliotek, och förblir grunden för avancerad teknikutveckling. Kunderna erkänner att de befinner sig på olika stadier i sin digitaliseringsresa, ofta med nybörjare - de som införlivar digital teknik för första gången, de som tagit några steg på vägen och testar en ny avancerad lösning, ofta med ett start-up företag eller de som helt och hållet skalar upp, går vidare till nästa nivå kanske med ett teknikföretag. ABB arbetar för närvarande över hela detta ekosystem för att gemensamt designa och utveckla nya lösningar för nuvarande och framtida behov.

”Processindustrin är en av grundbultarna inom svensk ekonomi, men står också inför utmaningar inom säkerhet, produktivitet och miljöpåverkan. Digitalisering är en av nycklarna för att möta dessa utmaningar, där kampanjen Do More with Digital hjälper dessa företag vidare i sina nödvändiga digitala transformationsresor”, säger Torbjörn Ottosson, ABB Head of Process Industries i Sverige. ”Med avancerade digitala lösningar kan processindustrin fatta välgrundade beslut baserade på realtidsdata, effektivisera sina operationella processer och övervaka och styra sina verksamheter på distans. Detta leder i sina tur till högre produktivitet, säkerhet och hållbarhet.”

ABB arbetar för närvarande tillsammans med andra globala teknikföretag för att integrera funktioner som generativ AI (Gen AI) i ABB Ability™, en svit av industriprogramvara, för att stödja industriföretag att förbättra datainsamling, låsa upp insikter som ofta finns dolda i operativ data och möjliggöra betydande vinster i effektivitet och produktivitet. Partnerskap finns också för initiativ som syftar till att påskynda införandet av digitala lösningar för att hjälpa industrier att uppnå sina mål för nettonollutsläpp. Ett exempel är transmission av data i realtid med hjälp av molnbaserad programvara integrerad med ABB:s system.

ABB:s team omfamnar vad de kallar fem nyckelpelare – operativ excellens, processprestanda, tillgångsprestanda, hållbarhet och uppkopplad arbetsstyrka, alla med inbyggd cybersäkerhet. ABB beaktar ett sådant ramverk när de rådgör industrier som behöver hålla jämna steg med den snabba innovationstakten, optimera effektiviteten och i sin tur minimera energislöseri och minska kostnader.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 2 juli 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriell drift för många olika slag av essentiella behov – från att tillhandahålla energi, vatten och material till att tillverka varor och transportera dem ut på marknaden. ABB Process Automation har cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och serviceexperter som hjälper kunder inom process-, hybrid- och sjöfartsindustri att förbättra prestanda och säker drift som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp