Robotservice säkrar produktionen hos IMI Hydronic Engineering

En välmående och rätt uppgraderad robotinstallation minskar riskerna för incidenter som kan orsaka längre stopp i produktionen. De senaste tio åren har effektiviseringen på IMI Hydronic, världsledande inom vatten och hydroniska system, ökat markant tack vare robothjälp.

Genom kontinuerligt underhåll kan styr- och stängningsventiler tillverkas av högsta kvalitet till fastigheter helt utan oförutsedda avbrott.

"Det är fördelaktigt att planera utbyten efter servicerapporterna. Att inte göra något byte eller renovering alls kan orsaka haverier och då vet man inte hur länge ett stopp i produktionen blir", säger Robert Johansson, underhållschef för IMI Hydronic i Ljung.

IMI Hydronic säljer ett helhetspaket och inte enstaka delar, allt är byggt som ett system. Därför måste varje enskild del passa in i och matcha det tänkbara systemet.

"Energibesparingskraven i världen är höga.  Även om det i framtiden skulle bli mindre byggnationer så skulle delar i fabriken alltid behöva renoveras och därför är det viktigt att ha fokus på en hållbar och effektiv produktion", berättar Robert Johansson. 

Han förklarar att det i ett högkostnadsland är viktigt att automatisera mer, eftersom det ger en mer funktionell och stabilare kvalitet på slutprodukten. Det bidrar även till att kundernas förtroende för företaget ökar.

I dagsläget har IMI Hydronic ett 30-tal ABB-robotar i många olika storlekar och utföranden som är anpassade till sin specifika uppgift. Robotarna finns placerade i gjuteriet, monteringen, bearbetningsavdelningen och i anslutande måleriavdelning; de inkluderas i hela verksamheten. Den äldsta roboten, som införskaffades år 1987, står fortfarande i tjänst.

"Det finns många fördelar med att använda robotar i vår produktion. En robot kan betjäna två-tre maskiner samtidigt och dessutom ge ett kontinuerligt och stabilt flöde hela tiden utan avbrott. Robotar behöver inte ta pauser och de mår dessutom bäst av att gå kontinuerligt”, förklarar Robert Johansson.

IMI Hydronic har förstått vikten av att underhålla och upprätthålla standarden på sin robotpark.

"Via ett serviceavtal med ABB har vi arbetat proaktivt och fått hjälp vid såväl utbyte av robotar som enstaka delar i förebyggande syfte", säger Robert Johansson. "I gjuteriet hade det nästintill varit omöjligt att möjliggöra uppgifterna utan robotar på grund av värmen. Med hjälp av roboten går det dessutom att säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet."

"Det finns alltid en felkälla i mänskliga beteenden och med robotarna är säkerheten markant bättre", säger Robert Johansson.

Roboten IRB 4400 som installerades i gjuteriet 1996 byttes ut år 2017. Bytet tog ungefär sju dagar och Robert Johansson tycker att ABB:s medarbetare, som stod för det mesta av arbetet, utförde arbetet exemplariskt:

"Det var ett komplext byte men trots detta gick uppstarten kanon!"

IMI Hydronic valde även att byta ut styrsystemet, som fungerat bra men på grund av dess ålder genomgått många produktionscykler, till IRC 5.

"Vi valde att utföra uppgraderingarna eftersom vi har en årlig service där ABB ger statusrapporter på varje maskin. Med hjälp av rapporterna planeras eventuella reparationer och utbyten av delar som ger tecken på att börja bli slitna, till exempel kablage och motorer", berättar Robert Johansson.

"Oftast har man inte alla delar som behövs på plats utan behöver hjälp utifrån för införskaffande och installation. Man vill hindra en situation som innebär att man skulle behöva göra ett akut oplanerat byte som gör att produktionen stannar upp. Det kostar mycket pengar och kunderna blir lidande", fortsätter Robert Johansson.

I fabriken hos IMI Hydronic finns också en annan robotinstallation. Roboten, som togs i produktion 2004 och genomgick en uppgradering 2018 för att bytas ut till en fabriksrenoverad maskin, är en IRB 2400 och betjänar två bearbetningsmaskiner som borrar och gängar ventilerna. Under uppgraderingen byttes endast mekdelen ut då styrsystemet fortfarande var fullt presterande.

"Vi bestämde en dag och ABB kom på morgonen och när de var färdiga en dag senare var allting färdigt och installerat och allting rullade på som det skulle", säger Robert Johansson.

Tack vare robotarna har det gjorts stora besparingar hos IMI Hydronic och nu planeras nästa uppgradering. Robert Johansson berättar att han är mycket nöjd med samarbetet; företaget har fått en tydlig statusrapport på läget vad gäller robotparken och haft bra diskussioner med ABB om vilka alternativ som finns att tillgå.

"Vi ser ljust på framtiden och ser fram emot att utveckla serviceavtalet tillsammans med ABB", avslutar Robert Johansson.

Fakta

IMI Hydronics tillverkar styr- stängningsventiler som används för att balansera tryck och flöden i värme- och kylsystem. I Sverige är företaget beläget i Ljung i Annelund utanför Borås och finns även runtom Europa i länder såsom Tyskland, Polen och Schweiz. När IMI Hydronics startades för 121 år sedan bestod deras produktion endast av att tillverka kranar. Sedan dess har företaget kommit att bli en stor koncern med totalt 13 000 medarbetare över hela världen. Företagets kunder är fastigheter runtom hela världen som behöver produkter för sina installationer.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp