ABB:s kompletta automationssystem innebär effektiv och hållbar tillförlitlighet för Ericssons globala datacenter

ABB Ability™ Data Center Automation har blivit den ledande lösningen för de komplexa energi- och driftbehoven i det ständigt ökande antalet informationsnav i världen

Datacenter står i frontlinjen för den digitala revolutionen. Merparten av världens digitala information flödar genom dessa utbredda installationer. Behoven av datalagring och säkerhetskopiering i informationsnaven är så enorma att den globala efterfrågan på digital information nu mäts i zettabyte – eller tusen triljoner byte.

De tekniska utmaningarna handlar inte bara om databehandling. De enorma servergrupperna i ett modernt datacenter drar ofantliga mängder energi och släpper ut enorma mängder värme.

Datacenter i EU förbrukade 25 procent mer energi under 2017 än under 2014 enligt data från Eureca, ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen för att öka kunskapen och medvetenheten om datacenter och hur mycket energi de använder.

Eureca räknade ut att de fem miljarder nedladdningar och strömmar som triggades av hitlåten ”Despacito”, som släpptes 2017, förbrukade lika mycket energi som Tchad, Guinea-Bissau, Somalia, Sierra Leone och Centralafrikanska Republiken använde tillsammans under ett helt år.

Att hantera dessa energikrävande uppgifter och göra det på ett sätt som ger den drifteffektivitet och tillförlitlighet näringslivet behöver kräver sofistikerad teknik och djupgående teknisk expertis.

Den globala utrullningen av 5G, den trådlösa motsvarigheten till bredband, kommer att medföra att tillväxten av digitala data lägger i en överväxel som kräver ännu mer energihantering och ökad drifteffektivitet för datacentren. Med andra ord: efterfrågan på ABB:s datacenterteknik kommer bara att fortsätta växa.

Därför har ABB trätt fram som en av världens ledande leverantörer av drift- och energiledningssystem för enorma datacenter. Och det är därför Ericsson, en av världens största telekomleverantörer av nätverksutrustning, valt att ABB ska styra det globala informations- och kommunikationsteknikcentret i Rosersberg.

Ericsson Global ICT* Center är av största vikt för dem, då centret möjliggör för tekniker runt om i världen att dygnet runt använda anläggningen på fjärrbasis för att testa produkter och tjänster innan man släpper dem till kunderna. Tillförlitligheten på anläggningen och möjligheten att bedriva verksamheten utan avbrott är avgörande för Ericssons framgångar.

Datacentret är över 20 000 kvadratmeter stort men kan övervakas och styras av personer som sitter i ett och samma rum, tack vare lösningen ABB Ability™ Data Center Automation. Genom detta centrala nervsystem hanteras alla tre styrsystem på centret – systemen för fastighetsdrift (BMS), smart strömförsörjning (PMS) med automatiserade funktioner samt energiledning (EMS) – genom ett och samma styrgränssnitt. Och tack vare ABB har ICT Centret kunnat spara energi samtidigt som man minskat rörelse- och kapitalkostnaderna.

”För oss är ABB en strategisk partner för den här och andra liknande anläggningar”, säger Mikael Anckers, Head of Building Operations på Global ICT Center. ”BMS, PMS och EMS utgör anläggningens hjärta och hjärna och här är allt integrerat i ett och samma system. Det gör det enklare att övervaka anläggningen. Det är det jag förlitar mig på när jag ligger hemma och sover.”

Ericsson utnyttjade ABB:s expertis inom tekniker för el, process och automatisering. Projektet innefattade ABB:s magnetiska flödesmätare, som mäter flödet i kylvatten, transformatorer och mellanspänningsställverk, som alla styrs och övervakas av automationssystemet.

Energihantering är centralt

ABB:s teknik möjliggjorde för Ericsson att automatisera och styra driften inte enbart i hård- och programvarusystem utan också i el-, kylnings- och energihanteringssystem.

Datacenter är energislukare som gör av med enorma mängder el, jämförbart med en mindre stad. ABB uppskattar att datacentrens trafik kommer att växa med 400 procent över de kommande två åren: datacentrens strömförbrukning i världen kommer att öka till 60 GW eller 2,5 procent av den globala elförbrukningen per 2020.

I och med att datacentren växer i storlek och antal, får ägare och kunder ett stort incitament att hantera energiförbrukningen på ett klokt sätt. Man uppskattar att energin står för upp till 40 procent av den totala ägandekostnaden. Om datacentren inte blir effektivare och innovativare kan deras tillväxt komma att begränsas av överbelastade nationella elnät.

Ericssons hemland Sverige erbjuder tydliga fördelar vad gäller placering av datacenter. Det handlar om stora källor av hållbar energi, som vind och vatten, liksom nationell energipolitik som gynnar överkomligt prissatt el.

”Om man jämför ett datacenter på 10 MW i Sverige med ett i Tyskland sparar man mellan 50 och 100 miljoner euro på en 10-årsperiod på att bedriva datacenterverksamheten i Sverige”, säger Tomas Sokolnicki, som är ansvarig för datacenterinvesteringar på Business Sweden, ett råd för främjande av handel och investeringar. ”Om man dessutom kan koppla datacentret till fjärrvärmenät och fjärrkylsystem i Stockholm, som Ericsson har gjort, hjälper man till att värma upp 20 000 lägenheter i staden. Detta är extremt bra hållbarhetsmål som alla datacenteransvariga drömmer om att nå.”

Förutom att man återvinner värme från datacentret och utnyttjar den till värme och varmvatten åt närsamhället får Ericsson Global ICT Center också kallvatten tillbaka från staden för att bidra till att kyla centrets servrar. En effektiv hantering av dessa värmeöverföringar är möjlig tack vare ABB:s styrsystem, något som möjliggör en effektivare och hållbarare global ekonomisk framtid.

*ICT=Information and Communications Technologies

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp