ABB förbättrar säkerheten för personalen och säkrar drifttiden i produktionen på finskt stålverk

Huvudställverk och styrutrustning på SSAB:s rörfabrik i Pulkkila i norra Finland har fått en ordentlig förstärkning av säkerheten med ABB:s ljusbågsskydd och ultrasnabb ljusbågseleminator UFES (Ultra-Fast Earthing Switch).

På anläggningen i Pulkkila tillverkas stålrör och stålprofiler för bland annat byggbranschen. Fabriken lanserade nyligen ett utvecklingsprogram för att modernisera de fyra rörfabrikerna i Finland och för att öka produktionsvolymerna. I detta ingick även ett långsiktigt säkerhets- och produktivitetsutvecklingsprogram för hela anläggningen i Pulkkila. En del av programmet handlar om ökad säkerhet för anläggningens elförsörjning och minimerade produktionsrisker, och detta har de vänt sig till ABB för.

”Hela anläggningens produktion är beroende av ett enda ställverk och dess styrutrustning”, säger underhållsingenjör Esa Saaranen, som sköter eldistributionen vid Pulkkila. ”Det här är eldistributionens hjärta i fabriken. Allvarliga skador till följd av en ljusbåge skulle kunna stoppa produktionen i flera veckor eller till och med månader.”

Det värsta scenariot i en tung industri som ett stålverk skulle vara en ljusbåge i huvudställverket och styrutrustningen. Temperaturen i centrum av en elektrisk ljusbåge kan vara så hög som 20 000 °C, och det tryck och den temperatur som skapas av ljusbågen kan vara dödlig för alla som vistas i närheten. Om en ljusbåge skulle inträffa skulle konventionella skyddsanordningar stänga av strömmen efter några hundra millisekunder. Detta skulle inte bara leda till allvarliga skador på huvudställverket och styrutrustningen, utan det skulle även ge upphov till allvarliga personskador. Dessutom kan skador på metallkonstruktioner till följd av smältning och kabelbränder resultera i långvariga avbrott i produktionen.

För att förbättra säkerheten och minska risken för ljusbågar byttes komponenter i huvudställverket och styrutrustningen ut, medan andra delar i gott skick behölls. Huvudställverket och styrutrustningen har nu utrustats med ett nytt, extra snabbt strömbrytningssystem och ljusbågsskydd samt ABB:s ultrasnabba ljusbågseliminator UFES, som eliminerar en ljusbåge på mindre än fyra millisekunder efter upptäckt. UFES skapar en trefaskortslutning till jord med hjälp av en liten explosiv urladdning inuti kontakten. 

”Vid anläggningen i Pulkkila kunde vi behålla det tidigare ställverket och styrutrustningen från ABB och eliminera riskerna med hjälp av annan toppmodern teknisk utrustning”, säger försäljningschef Jari Salomaa på ABB i Finland. 

Att snabbt eliminera ljusbågar sänker risken för skador på personal och utrustning och minskar längden på eventuella produktionsstopp från flera veckor till bara några timmar. 

”Nu är vi övertygade om att den viktigaste utrustningen i vårt strömförsörjningssystem inte kommer att utsätta användarna för några skaderisker. Den nya utrustningen säkerställer också att om det uppstår fel blir det inte några större störningar i produktionen”, säger anläggningschef Kari Salin från SSAB:s fabrik i Pulkkila.

Enligt Salomaa finns det hundratals liknande industriområden i Finland och mångdubbelt fler runt om i världen. Många system för kraftdistribution byggdes på 1970- och 1980-talet och har ännu inte nått slutet av sin livslängd. Dessa kan emellertid renoveras till en driftsäkerhet och tillförlitlighet som ligger nära nivån hos de allra senaste ställverken och styrutrustningarna. En annan fördel är att en uppdatering av äldre utrustning innebär mycket kortare driftstopp. 

”På många platser kan de ekonomiska förluster som orsakas av bara en dags driftstopp på grund av en olycka vara lika stora som kostnaden för att investera i ett ljusbågsskydd”, säger Salomaa.  ”Så varför inte åtgärda säkerhets- och produktionsriskerna om det är så lätt gjort?”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp