ABB säkrar driften i Boliden Garpenberg

ABB har tillsammans med Boliden tagit fram ett helt nytt koncept när det gäller serviceavtal, och ett nytt tekniköverskridande avtal har nu tecknats för gruvan i Garpenberg. Fokus i det nya avtalet ligger på att jobba med förebyggande och tillståndsbaserat underhåll.

Efter ett lyckat koncept och samarbete med Boliden i Aitik, skriver nu ABB ett nytt serviceavtal med Boliden även för gruvan i Garpenberg.

”I det stora hela handlar det ju om att kunna upprätthålla vår tillgänglighet och hålla anläggningen i bra skick med hjälp av ABB. Vi använder ju ABB i ganska stor utsträckning även när det gäller utrustningen, så det är viktigt för oss att ha ett bra serviceavtal och en bra relation med ABB. De är duktiga på gruvnäringen”, säger Roger Blomqvist, elansvarig på Boliden Garpenberg.

Hur viktigt är underhållet för er?

”Det är a och o för oss. Har vi inte ett bra underhåll med rätt förutsättningar så har vi en maskinpark med en tillgänglighet som inte är det den borde vara. Vi har en mycket underhållskrävande produktion och då krävs det att rätt åtgärder görs vid rätt tillfälle och att det är kostnadseffektivt. Avtalet ihop med ABB är en av många viktiga delar för att leva upp till våra krav på ett underhåll i världsklass”, säger Roger Blomqvist.

Flygbild över Garpenberg
Flygbild över Garpenberg

Lyckat koncept

Grunden för det nya avtalet är det lyckade samarbetet mellan ABB och Boliden i gruvan i Aitik.

Vad är det som har fungerat så bra i Aitik?

”Ja, egentligen allt. Det har varit väldigt hög tillgänglighet i anläggningen, med väldigt få oplanerade stopp. Vi har fått till en bra process för att jobba med ständiga förbättringar. Vi kan identifiera problem tidigt och har en process för att åtgärda dem. Och kunden upplever att vi är smidiga att ha att göra med i och med att vi har en tydlig kontaktperson i avtalsledaren”, säger Lars Brännström, Account Manager på ABB Business Center i Umeå.

Att ha en avtalsledare som håller ihop alla frågor för de olika teknikerna är unikt för konceptet. I tidigare avtal har man haft en ansvarig per teknik och tjänst.

”Nu har vi en kontaktperson in i ABB, och inte många kontaktytor. Det tror jag kommer att fungera jättebra. ABB:s avtalsledare hos oss, Per Olov Persson, hjälper oss att hålla koll på avtalet och vad det är som ska göras varje år. Sedan om vi har något problem eller frågor så vet Per Olov vilken kontakt han ska gå vidare till. Det blir enklare för oss helt enkelt och alla ledtider blir mycket kortare”, säger Roger Blomqvist.

Gruva i Aitik
Gruva i Aitik

Ny serviceplattform

Det nya avtalet löper på tre år och är ett omfattande avtal, där flera olika tekniker och tjänster ingår.

”Bland annat så är det ju beredskap och avhjälpande av akuta problem, försörjning av reservdelar och rent traditionellt förebyggande underhåll, som att man byter olja på en bil. Men sedan har vi ju även det som är tillståndsbaserat med avancerade tjänster som exempelvis drivsystemsanalyser som syftar till att man ska kunna upptäcka fel innan de inträffar och kunna åtgärda det vid planerade stopp”, säger Lars Brännström.

I avtalet med Boliden är det också första gången i Sverige som ABB säljer en så kallad ServicePort som en del av serviceavtalet. Det är en serviceplattform som övervakar styrsystemet, och som syftar till att just upptäcka avvikelser i god tid innan det blir ett större fel och stopp i produktionen. Bland annat finns det realtidsövervakning av de båda gruvspelen.

För ABB innebär det nya avtalet att man nu också kan fortsätta att vidareutveckla tjänsterna för tillståndsbaserat underhåll.

”Det här avtalet visar att vi kan hantera den här typen av situationer när det gäller drifttillgänglighet hos våra kunder. Och det visar att det är framgångsrikt att jobba med tillståndsbaserat underhåll”, avslutar Lars Brännström.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har runt 145 000 medarbetare.

Mer fakta

Boliden Garpenberg i Hedemora kommun är en av världens modernaste gruvor. Gruvan i Garpenberg har varit igång sedan 1200-talet, och det är Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. I dag bryts zink, silver, bly, koppar och guld i gruvan. ServicePort™ är en avancerad plattform som kan användas för kontinuerlig datainsamling och analys för att omvandla rådata till värdefull information. ServicePort™ gör det möjligt att hämta information från ett stort antal mätpunkter, däribland gruvspelsmotorer, hydraulik och bromsar och hjälper även till att diagnostisera och identifiera problemens grundorsak.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp