ABB uppgraderar landmärken i staden Zaragozas Smart City-projekt med energiövervakningssystem

ABB uppgraderar landmärken i staden Zaragozas Smart City-projekt med energiövervakningssystem

Med Ekip UP kan den spanska staden ta de första stegen mot att uppfylla ISO-standarder för energiledningssystem.

Zaragoza är huvudstad i Aragonien och en av de ledande storstäderna i världen när det gäller att ta till sig den nya digitala tekniken. ABB hjälper staden att uppnå sin digitala vision. Det har möjliggjorts tack vare det avtal om energieffektivisering och underhåll som det spanska företaget IMESA tog hem i en offentlig upphandling. I Zaragoza samarbetar medborgare, kommunen, stadsplanerare, privata företag, entreprenörer och universitet kring smarta ekosystem som befrämjar integreringen av digital teknik i samhället.

Fyra framträdande byggnader utgör en tung del i Smart City-projektet, nämligen det historiska Seminario Zaragoza med stadsförvaltningens kontor, stadshuset, huvudpolisstationen och centret för teknik- och konst.

En utökning av Smart City-konceptet till dessa byggnader kräver ett energiledning system som gör det möjligt att uppnå nivån i ISO 50001 standarden. Standarden är ett stöd för organisationer att använda energin effektivare genom att utveckla ett energiledningssystem. Staden hade en önskan om att också sänka sin totala energiförbrukning med 20 procent och minska sitt ”carbon dioxide footprint” genom förbättrad övervakning och styrning av energiförbrukningen. 

Staden hade sedan tidigare upparbetade och goda relationer till ABB, och ABB offererade avancerad energiövervakning via en molnbaserad plattform som ingår i ABB Ability TM-familjen och omfattar många olika tekniker.

Ekip UP digitaliserar systemet för elkraften i historiska byggnader

Kärnan i dessa tekniker är Ekip UP som är en del av det digitala erbjudandet ABB Ability, speciellt utformat för befintliga installationer som de fyra utvalda byggnaderna i Zaragoza. Ekip UP är den enhet som uppgraderar elektroniken i äldre installationer så att de blir digitala. Det är ett kostnadseffektivt sätt att förnya ett eldistributionssystem.Den intelligenta enheten kopplar samman befintliga installationer med molnbaserade ABB Ability övervakningssystem och gör det på så sätt möjligt att fördela olika resurser och minska kostnaderna.Den inbyggda programvaran optimerar driftsförhållandena och energieffektiviteten och sparar upp till 30 procent av driftskostnaderna.Med mät-, skydds- och reglerfunktionerna samlade i en flexibel produkt kan den användas i många applikationer.Användning av plug-and-play-kommunikationsmoduler, olika monteringsalternativ och strömsensorer innebär att Ekip UP enkelt kan installeras i en befintlig anläggning Det går dessutom 50 procent snabbare än vid traditionella lösningar.

”För Zaragozas Smart City innebär Ekip UP ett stort framsteg i jämförelse med vanligare enheter såsom nätverksanalysatorer, som vi har använt hittills”, säger Javier Pérez, energichef i Zaragozas stadshus.”En del av vår installerade utrustning hade inte de nödvändiga kommunikationsmöjligheterna för övervakning eller styrning.Med ABB:s lösning fick vi flexibilitet att anpassa den nya tekniken för olika sorters befintliga ställverk, till och med för brytare av ett annat fabrikat.Ekip UP innebar snabbare idrifttagning och skalbarhet som gjorde att vi kunde använda en gemensam lösning för alla fyra byggnader.”

ABB:s installation omfattade Ekip UP med avancerad mätning, Ekip UP:s integrerade datalogger, strömsensorer plug-and-play-kommunikationsmoduler och uppkoppling för avancerad energiövervakning via ABB Ability molnbaserade system.ABB tillhandahöll också teknisk utbildning för installatörerna från det spanska företaget IMESA och för stadens tekniker.Vidare levererade ABB teknisk support för hela lösningen bestående av mätare, digital energiövervakning, den molnbaserade plattformen samt rådgivning inom effektiv energianvändning.

Zaragoza på väg att uppfylla ISO-standarden

Samarbetet mellan ABB och Zaragoza har inneburit att staden kunde ta sina första steg mot att uppfylla ISO 50001 för de berörda byggnaderna.ABB:s teknik medför dessutom en betydande minskning av antalet komponenter som används i jämförelse med konkurrenternas lösningar. Installationen genomfördes också mycket snabbt och var enkel att ta i bruk.

”Zaragoza har hittat en unik och trovärdig teknik och affärspartner som hjälper staden att uppfylla ISO-standarder och att uppnå sina energieffektiviseringsmål”, säger Giampiero Frisio, VD för ABB:s affärsområde Smart Power.”Framgången med att uppgradera dessa viktiga spanska byggnader har öppnat dörren för att göra flera städer i världen smarta och hållbara.”

Utöver Ekip UP-tekniken omfattade projektet flera erbjudanden ur ABB:s lågspänningssortiment som t.ex. dvärgbrytare, jordfelsbrytare och kapslingar.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp