Drifttagningar går in i en ny era med VR-teknik

Tänk om du kunde provköra en hel anläggning innan den installerats? Eller om du kunde utbilda servicepersonal innan en enda del av produktionslinan fanns på plats? De möjligheterna har precis blivit verklighet med Elektroautomatiks första virtuella idrifttagning.

center

Vi går in i en ny era av digitala lösningar som gör det möjligt att minska såväl tekniska som kostnadsmässiga risker och samtidigt korta ledtiderna. Företaget Elektroautomatik har tagit fasta på kundens behov av just de aspekterna. I ett samarbetsprojekt med ABB och nyckelkund inom bilindustrin har de skapat en virtuell idrifttagning som ger kunden möjlighet att fokusera på att få mekanik och installation att fungera innan själva anläggningen finns på plats. Projektet är helt unikt i sitt slag.

"Vi har stöd för att använda VR-teknik och med den ser vi att kunderna lättare kan bilda sig en uppfattning om hur utrustningen kommer att se ut i verkligheten. Därmed kan vi få in tidigare synpunkter från kunderna", säger Martin Skoog, teknisk ledare på Elektroautomatik. 

Det är alltså med hjälp av Virtual Commissioning som man kan se hela anläggningen virtuellt. Virtual Commissioning bygger på att programmering, el och mekanik samverkar i en simuleringsmodell i 3D-miljö där man kan testa utrustning på samma sätt som vid en verklig idrifttagning. Syftet är att minska ledtiderna, minska riskerna när den verkliga idrifttagningen väl finns på plats, få bättre kvalitet av slutleveransen och få bättre ekonomi i sitt projekt.

I den virtuella stationen som Elektroautomatik byggt används en robotcell i kombination med andra mjukvaror som styrs av PLC-programmet i TIA-Portalen, för att simulera en anläggning. Mjukvarorna gör att man kan simulera alla delar av anläggningen och kan med hjälp av VR-glasögon provköra och testa innan anläggningen är byggd. Det innebär att en idrifttagning som vanligtvis pågår under 3–5 veckor kan väsentligt kortas ner eller tas bort helt.

"Vi ser att intresset för virtuella idrifttagningar är stort och det kommer att ge ringar på vattnet till andra branscher också. Vi vet att våra kunder tittar på att införa det här som krav i sina förfrågningar", säger Martin Skoog.

Ett annat unikt värde är att man kan utbilda operatörer och servicepersonal virtuellt, vilket effektiviserar produktionen ytterligare. Elektroautomatik är ett företag som levererar automationslösningar för företag inom till exempel bilindustrin, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och generell tillverkningsindustri. Som partner till Elektroautomatik har ABB byggt och levererat robotlösningen innehållande in- och utbana, separeringar, robotgripare, cylindrar och motorer i ABB RobotStudio. Enligt Samuel Lindholm, teknisk chef på Elektroautomatik, är projektet bara en början.

"Jag ser fram emot att få jobba med den virtuella verkligheten, att få in det i vårt arbetssätt, som att möta kunder virtuellt i ett tidigt skede. Det ser jag som en spännande framtid", säger Samuel Lindholm.

  • Martin Skoog, Teknisk ledare, Elektroautomatik
  • Samuel Lindholm, Teknisk chef, Elektroautomatik

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp