ABB lanserar klimatsmart högspänningsbrytare

ABB lanserar klimatsmart högspänningsbrytare

Den senaste brytartekniken med AirPlus™ är ett miljöeffektivt alternativ till SF6-baserade produkter.

I genomsnitt har jordens temperatur stigit ca 0,9 grader Celsius sedan slutet av 1900-talet.  Bara under det senaste decenniet har issmältningen tredubblats i Antarktis.

Därför finns det ett stigande och brådskande behov av att bekämpa den globala uppvärmningen hos energibolag och tillverkande industrier. Inom elkraftbranschen har svavelhexafluoridgas (SF6) använts flitigt i årtionden på grund av dess utmärkta isolerings-och ljusbågsläckningsegenskaper. Det är dock en växthusgas och under lång tid har ABB arbetat med att hitta alternativ.

Under den nyss avslutade Hannover-mässan lanserade ABB högspänningsbrytaren, Live Tank Breaker (LTB) 145 kilovolt (kV) AirPlus™. Den utgör ett genombrott inom miljöeffektiv innovation. Brytaren använder en koldioxid (CO2)-baserad gasblandning som isolerings- och brytmedium, istället för SF6. Eftersom den har utvecklats för att skydda elnäten och förhindra strömavbrott kommer tekniken att minimera miljöpåverkan.

Den nya högspänningsbrytaren AirPlus™ minskar den globala uppvärmningspotentialen (GWP) med nästan 100 procent jämfört med SF6. GWP, uttryckt som CO2-ekvivalenter, mäter mängden växthusgas i atmosfären under en tid av 100 år. Högspänningsbrytaren AirPlus™ bygger på ABB:s beprövade högspänningsbrytarteknik, som redan har varit i drift i årtionden och erbjuder utmärkta brytarprestanda med samma utrymmeskrav som för SF6-brytare. Till skillnad från SF6, där användning kräver noggrann hantering och rapportering, är AirPlus™ framtidssäkrad och överensstämmer med kommande förändringar i miljölagstiftningen.

Denna teknik är det senaste tillskottet till vår miljöeffektiva högspänningsplattform och är ytterligare en milstolpe i våra ansträngningar för att minska miljöpåverkan", säger Markus Heimbach, chef för ABB:s högspänningsprodukter inom affärsområdet Power Grids. "Vi har redan driftsatt olika klimatanpassade lösningar såsom 72,5 kV brytare och 170 kV gas-isolerade ställverk i projekt runt om i världen."

Tekniken finns också som en frånskiljande brytare (DCB), vilket innebär att en frånskiljningsfunktion är integrerad i brytaren. Detta möjliggör en hög tillgänglighet och tillförlitlighet i en kompakt anläggning.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp