Nätkapacitetsbrist i elnätet riskerar bli en flaskhals som hindrar utvecklingen

Sverige befinner sig i en stark expansionsfas. Även om elenergi produceras i tillräcklig mängd så har inte alltid elnäten kapacitet att föra effekten vidare dit den behövs.

Våra städer växer, vilket medför att behovet av effekt också ökar. Effekt som bland annat ska räcka till att förse nya bostäder, laddning till den växande elbilsflottan och effektkrävande industrier. Men räcker effekten till?  

E:ON berättar om utmaningen med nätkapacitetsbristen i större städer som Malmö. Hur tar vi oss an denna utmaning? Det finns en rad lösningar både på kort och lång sikt för att lösa detta.

Det uppstår så kallade flaskhalsar i elnätet, i form av underdimensionerade elanläggningar eller ledningar och transformatorer som resulterar i nätkapacitetsbrist.

Tvingas säga nej till företagsetableringar

På E.ON Elnät som är en av Sveriges största energibolag ser man nätkapaciteten som en viktigt fråga.

– Om vi tittar på nätkapacitetsbristen så är den en stor utmaning för Sverige och vi har idag en kraftig urbanisering. Tittar vi på Malmö så har vi en inflyttning som motsvarar 5 megawatt per år, säger Kristina Engström, Chef Operativ IT inom E.ON Elnät.  

Flera svenska städer vittnar om att de kan tvingas säga nej till företagsetableringar eftersom kraftförsörjningen inte räcker till. Ett exempel är Northvolts etablering av en ny batterifabrik i Sverige. Valet stod i slutändan mellan två städer och tillgången till effekt var en av parametrarna som avgjorde valet av etablering.  

Lösningar finns

För att hantera effektutmaningen krävs lösningar som prediktivt underhåll, förstärkning av elnätet, mikronätslösningar och energilager. Lösningar som finns idag.  

– Det vi behöver göra på lång sikt är att göra kraftfulla investeringar i ledningar och i stationer. På kort sikt måste vi jobba med ny teknik, digitala lösningar, laststyrning och energieffektivisering, säger Kristina Engström . 
  

Energilager som backar upp elnätet lokalt är en del av lösningen för att hantera effekttoppar. ABB:s modulära energilager PowerStore är ett passande exempel på detta. Det gäller också att skapa efterfrågeflexibilitet – att genom ekonomiska incitament och övervakning kunna styra användningen av effekt under korta tider, så kallad laststyrning.

ABB har med sitt digitala erbjudande ABB AbilityTM, produkter och mjukvarulösningar för att optimera energiflöden. Fokus ligger på att få ut mer data från elnätet och därigenom hitta nya sätt att styra flöden. Ett exempel är den världsunika intelligenta transformatorn, TXpert, som installerats hos E.ON. Här kan fullt integrerad sensor- och datafunktionalitet ge data som används för att dra slutsatser både kring störningar och prediktiva analyser.  

Med mer information kan man på ett säkert sätt öka effektuttaget i elnätet samtidigt som man i ett tidigt skede får information om potentiella risker som skulle kunna leda till ett avbrott. Ett steg i utvecklingen för att hantera nätkapacitetsbristen.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp