Integrering av förnybar energi är helt avgörande för att nå det nationella klimatmålet

Hållbar kraftförsörjning är avgörande för framtiden och omställningen till förnybara energikällor pågår.

I den omställningen är ABB både partner, rådgivare och leverantör, och vi verkar för ett starkare, smartare och grönare elnät.

Goda förutsättningar för förnybar elproduktion

Sol-, vind- och vattenkraft banar vägen mot det nationella klimatmålet – att Sverige år 2040 ska ha 100% förnybar elproduktion. Landet har goda förutsättningar för att producera förnybar energi. Vattenkraft är sedan länge en stor tillgång och antalet vindkraftverk växer stadigt samtidigt som solenergi på allvar har gjort sitt intåg.

Foto: Charlotte Carlberg Bärg
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Den pågående energirevolutionen ställer nya krav på elnäten, som behöver förstärkas och kunna fungera på andra sätt när mängden förnybar energi ökar och vi får in nya laster i elnätet.

Det handlar om att ansluta vind- och solkraftparker till elnätet och skapa nya möjligheter för lokal energiförsörjning. För att åstadkomma detta krävs tekniska lösningar, allt från elkraftsanläggningar till energilager och lokala mikronätslösningar.

ABB levererade nyligen en komplett elkraftsanläggning samt växelriktare till Sveriges då största solcellspark, i Säve norr om Göteborg. Parken, som ägs av Göteborg Energi, beräknas kunna förse cirka tusen hushåll med el.  

Även husägaren kan bli självförsörjande genom integrering av förnybara lokala energikällor, så kallade mikronät.  

Möjlighet att producera egen el

E.ON driver just nu en testanläggning inom mikronät i Simris, en liten by i sydöstra Skåne.  

– Där har vi byggt upp ett lokalt energisystem, vi har gjort byn helt förnybar och producerar elen med vindkraft och med sol. Vi kopplar bort byn helt från elnätet, där vi testar hur det fungerar med att köra en by helt off grid, säger Kristina Engström, Chef Operativ IT, E.ON Elnät.

På E.ON trodde man att det skulle vara en lång testperiod, men intresset växer snabbt på marknaden.  

– Projektet i Simris med lokalt energisystem är ett test med en teknik vi trodde skulle vara aktuell om tio år, men vi ser redan nu ett jättestort intresse från marknaden, både städer som bygger nya stadsdelar, men vi ser det också från exempelvis stugbyar ute på landet, där man ser en möjlighet att producera sin egen el, förklarar Kristina Engström.  

Alla inser att vi måste producera el på ett hållbart sätt för att därigenom reducera vårt CO2-avtryck. E.ON är ett av bolagen som driver på utvecklingen – målet är att vara 100 procent fossilfria om fem år.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp