ABB Ability™ Center möjliggör ökat samarbete mellan dig och ABB

Genom ABB Ability™ Center i Västerås får du möjlighet att lära dig mer om vad digital transformering innebär i just din bransch. Med hjälp av nya metoder och verktyg genereras idéer för att tillsammans skapa lösningar för framtiden.

I centret börjar arbetet med att gemensamt identifiera den möjlighet eller utmaning som du vill titta närmare på. Därefter utvecklas en möjlig lösning tillsammans, det genomförs en uppskattning av dess effekt och beslutas om en konkret väg framåt. Under hela processen finns ABB:s experter inom olika områden där och bidrar med sin djupa kunskap och erfarenhet.

Utifrån företagets behov, strategi, mål och utmaningar identifieras nya och befintliga lösningar som går att implementera i verksamheten. Allt arbete, från workshop till genomförande, mätning och analys, sker i nära samarbete mellan dig och ABB.

ABB Ability™ Center erbjuder möjligheter till gemensamma diskussioner och idégenerering kring hur du och ABB skapar framtiden tillsammans.
ABB Ability™ Center erbjuder möjligheter till gemensamma diskussioner och idégenerering kring hur du och ABB skapar framtiden tillsammans.

SCA tar nästa steg i digitaliseringen

Gustaf Nygren jobbar som Maintenance Director på skogsindustriföretaget SCA. Han har också ett ansvar som Digital Lead för SCA Operations. Under en workshop i ABB Ability™ Center blev han introducerad för nya arbetssätt, metoder och verktyg från områden som bland annat Design Thinking, Agile och Lean Enterprise.

– Jag fick förmånen att testa på hur man kan samarbeta, jobba här och testa den nya tekniken på riktigt. Det är en bra miljö för att samarbeta och komma fram till nya lösningar, säger Gustaf Nygren och fortsätter:

– En av de viktigaste sakerna jag tog med mig härifrån är att det här är ett nytt sätt att jobba och något vi behöver för att komma vidare med digitaliseringen och för att hantera den allt snabbare förändringstakten vi har.

Gustaf Nygren, Maintenance Director på SCA och Digital Lead för SCA Operations, om workshoppen i ABB Ability™ Center för att tillsammans med ABB:s experter utveckla och hitta nya lösningar med hjälp av digital teknik.

Jimmy Lindberg, Account Manager för SCA på ABB, ser att centret ger möjlighet att benchmarka med ABB:s erfarenheter baserat på global kompetens.  

– Vi kan hjälpa våra kunder att förverkliga deras visioner. Genom kontinuerlig återkoppling på referenser och de möjligheter som skapats genom Ability Center fortsätter vi utvecklas tillsammans, säger Jimmy Lindberg.

Fyra varianter av workshops

ABB Ability™ Center är en kreativ yta med ledande teknik, designad för att stimulera innovation. I centret erbjuds fyra varianter av workshops – från en eller ett par timmar upp till flera dagars engagemang. Syftet är att tillsammans utforska möjligheter samt att ta fram prototyper till lösningar för utvärdering.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp