Trafikverket väljer ABB för skydd av kraftsystemet

Enhetslösning ger Trafikverket ett flexibelt och tillförlitligt skydd för transmissionsnät, transformatorer och kontaktledningar.

Sverige har ett av världens mest utvecklade järnvägsnät. Det grundades för mer än 160 år sedan, är cirka 15 600 kilometer långt, trafikerar över 1 200 tåg och transporterar 140 000 passagerare varje dag. Trafikverket hanterar huvuddelen av infrastrukturen för denna trafik och säkerställer att allt ska flyta på smidigt för alla.

Cirka 80 procent av det svenska järnvägsnätet är elektrifierat. I takt med att efterfrågan på regionala resor och godstransporter ökar, blir det ännu viktigare att elnätet är säkert och effektivt. Som ett led i att säkerställa detta har Trafikverket tecknat ett tvåårigt ramavtal, med möjlighet till förlängning, med ABB för att uppgradera sitt skyddssystem med mer än 400 enheter av Relion® RER670 för järnvägsapplikationer.

RER670 är en innovativ multifunktionell IED (Intelligent Electronic Device) med den senaste skydds-, kontroll-, mät- och övervakningstekniken, samlat i en enda enhet för transmissionslinjer, transformatorer och kontaktledningar. ABB har levererat föregångaren REO517 till Trafikverket i flera år och detta är nu första gången Trafikverket väljer ABB:s nya RER670 för linjedistans- och transformatorskydd. Den nya tekniken är mer funktionell, flexibel och kostnadseffektiv.

Det är helt avgörande att skydda de centrala komponenterna i transmissionsnätet med transformatorer och ledningar för att säkerställa säker och tillförlitlig strömförsörjning för miljontals resenärer på tågen. ABB:s skyddsreläer säkerställer att dessa komponenter kontinuerligt är övervakade och skyddade.

"ABB har en långvarig relation med Trafikverket, och allt sedan 1960 har vi levererat innovativa kraftlösningar till Trafikverket för att driva en hållbar rörlighet i landet," säger Massimo Danieli, chef för affärsenheten Grid Automation inom ABB Power Grids. "Det nya ramavtalet bekräftar ABB som en samarbetspartner för Trafikverket och som ledande inom kvalitet och kostnadseffektiva lösningar för järnvägsskyddstillämpningar."

Trafikverket har valt RER670 från ABB:s globalt uppmärksammade Relion®-produktfamilj för nära 50 stationer över hela landet. Lösningen skyddar med avancerad datahantering komponenter i elöverförningen och är utformad för att säkerställa hög tillgänglighet i uppdragskritiska system.

I mer än ett sekel har ABB: s expertis och teknik varit central för att förflytta människor och gods över nationer och kontinenter. Dess produkter har förbättrat elkvaliteten och skyddat elnätet som tågtrafiken är beroende av. Lösningarna har bidragit till att minimera störningar i omgivande nät och har spelat en nyckelroll för en säker och hållbar järnvägselektrifiering.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp