Uppgradering av reläskyddet REX640 förbättrar kommunikationens säkerhet och flexibilitet inom avancerad kraftproduktion och distribution

En första uppgradering av allt-i-ett-reläskyddet inom distributionsskydd och -kontroll – REX640 – hanterar säker och flexibel standardiserad kommunikation, både inom elkraftsanläggningen och fjärrövervakningssystemet.

center

Elnäten utvecklas och trenden går mot ökad digitalisering, och fortsätter driva på digitaliseringen av elkraftsanläggningar. ABB erbjuder nu nya funktioner för det avancerade reläskyddet REX640. Allt-i-ett-reläskyddet är utformat för att skydda alla tillgångar inom avancerad kraftproduktion och distribution.

REX640 är innovativt, flexibelt och lätt att använda. Det täcker hela området av tillämpningar för elnätsbolag samt industri och  utvecklas i takt med elnätet. Den helt modulära designen, tillsammans med den kontinuerliga tillgången till uppdateringar för mjuk- och hårdvara möjliggör enkla anpassningar när skyddskraven ändras, under reläskyddets hela livslängd.

Säker och flexibel kommunikation i fokus

REX640 har stöd för en mängd kommunikationsprotokoll för åtkomst till driftsinformation och kontroller, och nu även fjärrkommunikationsprotokollet IEC 60870-5-104 för automation av kraftsystem. IEC 60870-5-104 tillåter enkel och direkt anslutning till ett högnivåsystem som exempelvis SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) utan en gateway. För att ytterligare förbättra IT-säkerheten inför REX640 säker kommunikation för protokollen IEC 60870-5-104 och DNP3 enligt IEC 62351-standarden.

Enkelt anpassningsbar konfiguration som baseras på standardmodeller

För att förenkla mappningen av reläets IEC 61850-datamodell till befintligt inför REX640 flexibel produktnamngivning (FPN). När reläet konfigureras med ABB:s IEC 61850-kompatibla inställnings- och konfigurationsverktyg PCM600, gör FPN det enkelt att manuellt mappa dataattributen i de olika datamodellerna via dra-och-släpp. På så sätt kan en standardiserad datamodell användas i SCADA-systemet, oberoende av relätillverkare och den tillverkarspecifika datamodellen. När datamappningen är klar visas den kundspecifika datamodellen i all IEC 61850-kommunikation.

Enkel testning av skydds- och kontrollmetoder med simulerade GOOSE-meddelanden

GOOSE-kommunikation (Generic Object Oriented Substation Event) möjliggör digitaliserade skydds- och kontrollmetoder i anläggningen, och REX640 kan nu ta emot simulerade GOOSE-meddelanden för enkel testning av metoderna. När ett REX640-relä har ställts in att tillåta simulerade GOOSE-meddelanden, avvisar det GOOSE-meddelanden som skickas av andra reläer och godkänner simulerade meddelanden som skickas av en testenhet i stället. Det ger praktiskt stöd för regelbundentestning, där normalt sett en utgående ledning åt gången genomgår testning medan de andra utgående ledningarna förblir i drift.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp