ABB använder återvunnen plast i tillverkningen av lock till installationsdosor


ABB är en av pionjärerna inom tillverkningsbranschen för installationsmaterial vad gäller nyttjandet av returplast som råmaterial. Användning av återvunnen plast vid tillverkningen är ett typexempel på cirkulär ekonomi där den återvunna plasten dessutom har samlats in och bearbetats i Norden.

Återvunnen plast ger en betydlig minskning av koldioxidavtrycket.
Återvunnen plast ger en betydlig minskning av koldioxidavtrycket.
center

Flera miljoner installationsdosor tillverkas årligen i ABB:s fabrik i Borgå i Finland. Under 2020 har en övergång skett till att börja tillverka lock till apparat-, tak-, kopplings- och spisdosor av returplast insamlat i Norden. Plastgranulat av den återvunna plasten, som kommer från Fortums plastraffinaderi i Riihimäki, levereras till ABB-fabriken i Borgå där tillverkningen av installationsmaterial sker.

Genom att använda återvunnen plast förväntas det totala koldioxidavtrycket minska med 36 000 kg per år. Detta motsvarar cirka 45 år av en person i Nordens genomsnittliga energikonsumtion av värme.

”Våra kvalitetsmätningar har visat att locken som tillverkas av återvunnen plast är av toppklass vad gäller deras fysiska egenskaper. Vi är verkligen nöjda med råvaran. Tillverkningen av de ABB-apparatdosor som säljs i Norden baseras nu på returplast som råvara vilket minskar produktens koldioxidavtryck avsevärt”, säger Marko Utriainen, chef för ABB:s fabrik i Borgå.

Användningen av den återvunna plasten baseras helt på lokala processer. Fortum bearbetar separat de insamlade konsumentplastförpackningarna från hela Finland och tillverkar returplast som råvara av dem.

”Fortum har en fungerande logistikkedja i Finland, alltifrån plaståtervinning till produktion och leverans av råvara. Dessutom ligger anläggningen mindre än tio mil från vår fabrik. Med hjälp av en bra lokal samarbetspartner har vi kunnat skapa en återvinningskedja för tillverkningen av produkter av återvunnet material med litet koldioxidavtryck", säger Marko Utriainen.

Efter installationen av dosan tas doslocket bort. Eftersom locket är tillverkat av återvunnet material kan det åter lämnas in på en återvinningsstation. Alla typer av avfall som är lämpliga för återvinning, som till exempel plast, ska i enlighet med avfallsförordningen sorteras ut från byggavfall som uppstår på bygg- och renoveringsarbetsplatser. På så sätt kan mer och mer av plasten återvinnas.

I ABB:s fabrik i Borgå har man under många år tillverkat installationsmaterial. Produkterna har utvecklats successivt genom att lyssna på användarnas åsikter, och resultatet har blivit ett högkvalitativt, säkert och installationsvänligt produktsortiment. I den här fabriken har man målmedvetet investerat i nya produkter och automation för att förbättra konkurrenskraften. Fabriken i Borgå har en arbetsstyrka på ungefär 110 personer och 50 robotar samt tillverkar cirka 25 miljoner produkter årligen, huvudsakligen till de nordiska marknaderna.

ABB:s doslock av återvunnen plast är nominerade i Elmässans tävling Bästa Elnyhet 2020.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp