Robotar säkrar Delicatobollen till kaffet

Bättre arbetsmiljö och lägre produktionskostnad. Delicatos investering i ABB-robotar blev ett lyft för Nordens största tillverkare av konditorivaror.

I drygt 70 år har Delicato försett svenska folket med fika. Även om bakverken smakar lika gott nu som då, så har den tekniska utvecklingen gått framåt sedan starten i slutet av 1940-talet, när Einar Belvén cyklade runt och sålde den danska sandkaka som han bakade om nätterna. Det senaste tekniksprånget handlar om en investering i ABB-robotar.

”Med den här ABB-lösningen har vi fått bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vi har fått högre tillgänglighet och lägre produktionskostnad. Dessutom har vi blivit en attraktivare arbetsgivare”, säger Anders Jaresjö, produktionschef på Delicato.

Idag arbetar drygt 150 personer i Delicatos bageri i Segeltorp, strax söder om Stockholm. Arvet från Einar Belvén; att baka fika till folket, lever vidare och företaget har med åren byggt upp ett starkt varumärke. Men även om Delicato idag står för hög kvalitet och bra råvaror, så saknar branschen inte utmaningar. Lönsamhet och att attrahera arbetskraft är två av de största.

”Vi behövde få en bättre lönsamhet på Delicatobollslinjen och även komma till rätta med att det var mycket monotona arbetsuppgifter där, med risk för förslitningsskador för vår personal”, säger Anders Jaresjö.

Kräver hög precision

För att lösa Delicatos problem så presenterade integratören Evomatic en ny robotlösning. Fyra stycken av ABB:s Flexpicker IRB360-robotar kunde uppfylla Delicatos kravspecifikation på effektivitet, hantering av produkterna och eliminering av monotona arbetsuppgifter.

”Utmaningen var att hantera våra produkter på ett driftsäkert sätt. Det krävs hög precision att plocka upp Delicatobollarna från produktionsbandet och plocka ner dem i blister och sedan i förpackningarna utan att påverka produktionen. Där var utformningen av greppen och mjukvaran en viktig del av lösningen”, säger Anders Jaresjö.

Tack vare visionsystemet PickMaster är det nu möjligt att plocka Delicatobollar från bandet ner i blister på ett stabilt och driftsäkert sätt utan extra modifieringar. Efter att Delicatobollarna är placerade i förpackningen paketeras de sedan för vidare transport till fikasugna kunder och konsumenter runt om i landet.

 • Foto: Jonas Bilberg.
 • Foto: Jonas Bilberg.
 • Foto: Jonas Bilberg.
 • Foto: Jonas Bilberg.
 • Foto: Jonas Bilberg.
 • Foto: Jonas Bilberg.
 • Foto: Jonas Bilberg.
 • Foto: Jonas Bilberg.
 • Anders Jaresjö, produktionschef på Delicato. Foto: Jonas Bilberg.
 • Foto: Jonas Bilberg.
 • Foto: Jonas Bilberg.

Bättre arbetsmiljö

ABB-robotarna har blivit ett riktig lyft i produktionen i Segeltorp. Personalkostnaden för Delicatobollar har sänkts med ungefär 40 procent. Robotlösningen har dessutom gjort det enklare att upprätthålla företagets höga hygienstandard, och goda förutsättningar har skapats för framtida kapacitetsökning. Eftersom man dessutom kunnat ta bort de monotona arbetsuppgifterna på Delicatobollslinjen så har risken för förslitningsskador hos personalen minskat.

”Den bättre arbetsmiljön och den nya tekniken har inneburit utvecklingsmöjligheter för vår personal att lära sig nya arbetsuppgifter och kompetensutveckla sig. Vi har också sett en positiv effekt att det blivit enklare att rekrytera ny personal, då ny teknik gör det lättare att attrahera personer från arbetsmarknaden”, säger Anders Jaresjö.

Medan robotarna oförtröttligt fortsätter att plocka Delicatobollar från bandet blickar Anders Jaresjö mot en ljus framtid. Företaget Delicato har stor potential att fortsätta växa och utvecklas, bland annat tack vare ytterligare robotisering.

”Den här installationen blev en dörröppnare för Delicato. I framtiden kommer vi att fortsätta satsa på robotisering och automation.”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp