ABB och Hydrogen Optimized ska utforska utvecklingen av storskaliga produktionssystem för grön vätgas

De båda företagen tillkännager en satsning på att göra grön vätgas till ett ekonomiskt genomförbart alternativ för kunder i olika branscher

Det globala teknikföretaget ABB och Hydrogen Optimized har kommit överens om att utforska utvecklingen av storskaliga produktionssystem för grön vätgas som är kopplade till elnätet för att erbjuda kunder en ren, hållbar och överkomligt prissatt energikälla.

Hydrogen Optimized har som ambition att använda vattenelektrolysteknik med hög strömstyrka i stor skala och producera grön vätgas för nya rena tillämpningar inom industrier som kemi, kraft och transporter. ABB:s vätgasforskarteam kommer att utforska optimering av elströmsförsörjning genom projekt som involverar ABB:s högeffektiva likriktarsystem (HPR).

Tillsammans planerar företagen att bevisa att Hydrogen Optimizeds RuggedCell™- vattenelektrolysteknologi kan användas för att utveckla en integrerad produktlösning baserad på ett 100MW enmoduligt anläggningsdesignkoncept.

ABB är en ledande världsomspännande leverantör av högeffektslikriktare för olika industritillämpningar med maximal tillgänglighet, högsta produktivitet och där personlig säkerhet sätts i främsta rummet. Likriktarsystem i högeffektssortimentet tillhandahåller likström från 5 000 till 550 000 A i form av en eller flera enheter och kan ge nästan obegränsade möjligheter för strömstyrka och spänning och uppfyller flertalet anläggningsspecifika krav.

”ABB är världsledande inom regler- och elektrifieringslösningar som utformats för storskaliga elektrokemiska processer”, säger Andrew T.B. Stuart, styrelseordförande och VD för Hydrogen Optimized. ”Sådan teknik passar utmärkt med vår patentsökta RuggedCell™. Tillsammans skapar dessa tekniker en kontinuerlig minskning i installerad kapitalkostnad i och med att skalan på det gröna vätgasprojektet ökar.”

”Vårt arbete tillsammans lägger grunden till anläggningsstorlekar för kraftförsörjning på upp till hundratals MW. Det är avgörande att visa på skalbarheten i dessa båda komponenter i en vattenelektrolysinstallation för ekonomisk grön vätgas, och vi tycker de potentiella fördelarna för kunderna är spännande.”

Samförståndsavtalet som undertecknats av de båda företagen formaliserar avtalet om att utforska implementeringen av ett demosystem liksom förberedelserna inför utformningen av en 100 MW-anläggning och kommersialiseringsstrategier.

”Detta projekt bygger på våra styrkor att bygga stora, högeffektiva, anpassade högeffektslikriktarsystem, det tänjer på gränserna för vad som är möjligt från en likriktarenhet”, säger Charl Marais, Global Product Manager för Process Industries på ABB. ”Baserat på vår mångåriga erfarenhet att tillhandahålla regler- och elsystemlösningar för elektrokemiska industrier förstår vi att högeffektslikriktarsystem har de egenskaper som krävs för en framgångsrik storskalig projektdriftsättning.”

”Samarbetet påskyndar den kommersiella tillgängligheten och genomförbarheten med storskaliga gröna vätgassystem. Vi har forskat kring denna typ av projekt i över två år och synergieffekterna med Hydrogen Optimized har varit mycket framträdande. Vi har en tydlig vision och resultatet kan bli betydande.”

Tillämpningar som använder sig av grön vätgas inkluderar transport av bränsleförsörjning med nollutsläpp, produktion av ammoniak och andra kemikalier med icke-fossila vätgaskällor och grön metallproduktion med vätgas istället för en koksprocess.

Hydrogen Optimized grundades 2017 och är ett privat vätgasteknikföretag som kommersialiserar egenutvecklade gröna vätgasproduktionssystem. Vår vision är att per 2030 kommer anpassningen av rena vätgasprocesser för energi-, kemi- och industriändamål förbättra livskvaliteten för alla i hela världen. Vi härstammar från 1905 då Alexander T. Stuart, Kanadas vätgaspionjär, fastslog att vätgas och syrgas var de centrala byggstenarna för en industriell värld med hållbar ren energi. Med världens främsta bakgrund inom vätgas utvecklar, designar och bygger vi gröna vätgassystem. Vi implementerar dem med våra partners och kunder. www.hydrogenoptimized.com

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp