ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken. När ytterligare en av kommunens busslinjer ska elektrifieras så har ABB fått förnyat förtroende att leverera laddstationer.

Hållbara transporter är en nyckel till ett fossilfritt Östersund. Som ett led i kommunens arbete att till 2030 bli en energieffektiv, klimatsmart och helt fossilfri kommun fortsätter därför satsningen på att elektrifiera busstrafiken, nu med eldriftsanpassning av linje 1 mellan Valla och Odenskog. Laddstationerna byggs med stöd från Trafikverkets stadsmiljöavtal.

  • En av de befintliga ABB-pantograferna i Östersund. Foto: Ulo Maasing
  • Foto: Ulo Maasing
  • “Vi är stolta över att vi tillsammans med Östersunds kommun får fortsätta bygga upp en stark infrastruktur för elbussar”, säger Mats Peterson, VD för ABB Electrification Sweden AB.

För att möta det ökade laddningsbehovet i Östersund har ABB fått en order på
deras 450 kW pantografladdare, där bussarna laddas via automatisk takanslutning. ABB levererar en komplett lösning som omfattar både pantografladdare och all nödvändig utrustning för elnätsanslutning via ABB:s kabelskåp, samt garantiservice och reparationstjänster. Installation påbörjas under hösten 2020.

”Varje år görs drygt 4 miljoner stadsbussresor i Östersund. Elektrifieringen är därför ett viktigt steg mot en hållbar kollektivtrafik. Elbussarna körs på lokalproducerad förnybar el. Förutom lägre klimatpåverkan bidrar elbussarna dessutom till en attraktivare stadsmiljö genom mindre buller och luftföroreningar, något som är positivt för både resenärer, chaufförer och närboende”, säger Anne Sörensson, projektledare på Östersunds kommun.

Det här är ABB:s andra beställning på bussladdare från Östersunds kommun. 2017 levererades 300 kW pantografer till stadens första elbusslinje, linje 6 mellan Torvalla och Brittsbo. Nu startar arbetet med att eldriftsanpassa linje 1 mellan Valla och Odenskog. Laddstationernas placering gör det möjligt att framöver även elektrifiera fler linjer. Eftersom många nyare bussar numera kan laddas med 450 kW, blev valet denna gång en mer kraftfull bussladdare.

Pantografladdarna på 450 kW kan ladda elbussarna på bara tre till sex minuter via en dockningsplats där laddning sker samtidigt som resenärerna kliver på eller av. Laddarna, som ingår i portföljen ABB Ability™ med uppkopplade lösningar, gör det möjligt att fjärrövervaka och konfigurera laddpunkter och proaktivt underhålla utrustningen för att garantera maximal drifttid.

“Vi är stolta över att vi tillsammans med Östersunds kommun får fortsätta bygga upp en stark infrastruktur för elbussar. ABB hjälper samhällen att övergå till en framtid med mindre utsläpp, och hållbar kollektivtrafik är en viktig del av detta”, säger Mats Peterson, VD för ABB Electrification Sweden AB.

ABB är världsledande inom laddinfrastruktur för elfordon och erbjuder ett komplett utbud av laddnings- och elektrifieringslösningar för elbilar, el- och hybridbussar samt för fartyg och järnvägar. ABB gick in på marknaden för elfordonsladdare redan 2010 och har idag sålt mer än 14 000 DC-laddare i fler än 80 länder. ABB har nyligen mottagit utmärkelsen Global E-Mobility Leader 2019 för sin roll att stödja den internationella anpassningen till hållbara transportlösningar.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp