ABB ska fördubbla andelen kvinnor på ledande befattningar

  • Andelen kvinnliga chefer ska uppgå till 25 procent i världen per 2030
  • ”Global Diversity & Inclusion Strategy 2030” har lanserats för att främja en ny kultur

ABB har lanserat sin nya strategi ”Global Diversity & Inclusion Strategy 2030” genom vilken företaget planerar att fördubbla andelen kvinnliga chefer runt om i världen under de kommande tio åren. I och med detta siktar ABB på att uppnå en andel av 25 procent kvinnor på högre ledande befattningar från nuvarande 12,5 procent.

Målet ingår i ABB:s bredare ambition att främja inkludering och jämställdhet inom alla mångfaldsområden som kön, förmågor, generationer, etnicitet och HBTQ+. ABB kommer att erbjuda medarbetare kompletta ledarskapsutbildningar och utvecklingsprogram, mentorprogram och inlärningsinterventioner för att främja en inkluderande kultur.

”Att bygga upp och främja en kultur med mångfald och inkludering är en viktig prioritering för ABB och utgör en grund för innovation och bättre beslutsfattande”, säger Björn Rosengren, vd och koncernchef på ABB. ”Detta är inte bara rätt sak att göra, utan är också ett sätt att ytterligare förbättra våra verksamhetsresultat i och med att mångfald blir allt viktigare för både interna och externa talanger, kunder och investerare.”

ABB var nyligen bland de över 50 ledande europeiska företag i industri- och teknikbranscherna som bekräftade ett europeiskt åtagande för mångfald och inkludering i samband med projektet #EmbraceDifference. Med European Round Table for Industry (ERT) i spetsen, där Björn Rosengren är medlem, är satsningen tänkt att skapa en miljö som gynnar inkludering och mångfald på arbetsplatsen.

I somras undertecknade ABB Standards of Conduct for Business on Tackling Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People som tagits fram av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). Uppförandekoden innehåller fem konkreta steg som företag kan vidta för att anpassa sina policyer och rutiner med internationella standarder för mänskliga rättigheter för HBTI-personer. ABB förväntar sig att dessa standarder efterlevs av leverantörerna för att leda till en reell påverkan i de över 100 länder där företaget verkar.

Företaget har dessutom undertecknat ett samarbetsavtal med Europas största HBTQ-organisation Stonewall för att bidra till att ta fram en plan för HBTQ+-frågor för medarbetarna.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp