Bättre arbetsmiljö på Karolinska tack vare samarbetsrobot

Med automation i sjukvården kan positiva effekter skapas för både personal och patienter. På Karolinska Universitetslaboratoriet har ett innovationssamarbete kring en samarbetsrobot gett bättre arbetsmiljö och ökat effektiviteten.

Robotlösningar är inget nytt inom sjukvården. På Karolinska Universitetssjukhuset finns både avancerade operationsrobotar och AGV-robotar för transport av instrument, tvätt och mat. Däremot är utvecklingspotentialen inom vårdrelaterad automation enorm. På Karolinska Universitetssjukhuset drivs utvecklingen framåt bland annat genom olika innovationssamarbeten.

”Det började för några år sedan när vi tittade på automationsresan som andra branscher gjort, och funderade på vad vi i sjukvården kunde lära av dem. Vi förstod också att det i automationsindustrin finns ett intresse av att lära sig mer om hur sjukvården fungerar och vilka behov vi har här”, säger Annika Thoresson, innovationsledare på Innovationsplatsen, den enhet inom Karolinska Universitetssjukhuset som stöder sjukhusets innovationsarbete.

En av de verksamheter som är betjänta av automationslösningar är Karolinska Universitetslaboratoriet. Varje år hanteras här miljontals prover, och även om fast sorteringsautomation hjälper till att hantera de stora volymerna, så finns ett behov av förbättringar kring de manuella momenten. Det gäller inte minst av arbetsmiljöskäl.

”Många av uppgifterna är både monotona och repetitiva till sin natur. Att ta hand om alla proverna sliter på handleder och axlar och vi har i många år försökt hitta någon bra lösning”, säger Lena Nyman, sektionschef på preanalytiska enheten på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Samarbetsrobot gav snabbt positivt resultat

Nu har enheten arbetat fram en lösning på problemet ABB var en av deltagarna i ett gemensamt innovationssamarbete kring automation, och tillsammans utvecklade man en flexibel automationslösning för delar av den manuella provhanteringen. Sedan en tid tillbaka arbetar ABB:s samarbetsrobot på Karolinska Universitetslaboratoriet. Roboten har två arbetsuppgifter: den scannar in provrör och öppnar transporthylsor. Det positiva resultatet av robotinstallationen lät inte vänta på sig.

”När vi fick samarbetsroboten i drift så märkte vi väldigt snabbt att arbetsmiljön blev väldigt positivt påverkad och att vi sparade våra handleder. Dessutom frigjordes tid som gjorde att vi kunde ändra våra flöden och fick en större effektivitet i verksamheten”, säger Lena Nyman.

På Karolinska Universitetslaboratoriet är man mycket nöjda. Förutom bättre arbetsmiljö och högre effektivitet, så ledde det gemensamma utvecklingsarbetet också till en samarbetsrobot anpassad till laboratoriets hygienkrav. Tack vare robotlösningens flexibilitet krävdes heller inga ändringar i lokalerna, och roboten arbetar nu för högtryck i laboratoriet.

”Den sista tiden har vi haft en enorm ökning av våra provflöden; vi har nästan dubblerat antalet prover. Hade vi inte haft en samarbetsrobot så hade det varit en väldigt stor utmaning för oss. Vi är väldigt nöjda och väldigt glada för vår samarbetsrobot”, säger Lena Nyman.

  • Roboten har två arbetsuppgifter: den scannar in provrör och öppnar transporthylsor. Foto: Jonas Bilberg
  • ABB var en av deltagarna i ett gemensamt innovationssamarbete kring automation, och tillsammans utvecklade man en flexibel automationslösning för delar av den manuella provhanteringen. Foto: Jonas Bilberg
  • Foto: Jonas Bilberg
  • Foto: Jonas Bilberg
  • Foto: Jonas Bilberg
  • Lena Nyman, Sektionschef, Karolinska Universitetslaboratoriet. Foto: Jonas Bilberg
  • Foto: Jonas Bilberg
  • Foto: Jonas Bilberg

Automation viktigt i vården

Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter att utforska möjligheterna med robotar, både i laboratoriemiljö och i mer vårdnära applikationer. I framtiden kan robotar spela en viktig roll i vården, både för ett smittsäkert arbete och för att avlasta det tunga jobb som vårdpersonalen gör.

”Det här är ett område där det kommer att hända mycket framöver; vi har bara skrapat på ytan av de möjligheter som kommer med teknikutvecklingen. Automation kan fylla en viktig roll framåt och vi arbetar gärna nära automationsexperter och automationsindustri just för att vi kan lära så mycket av varandra”, säger Annika Thoresson.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp