Färre driftstopp med ABB:s digitala nätstationer

Norges mest avancerade nätstationer sätter ny standard för tillförlitlig distribution av elkraft.

ABB och elnätsbolaget Ringerikskraft Nett har tillsammans tagit fram en unik pilot-nätstation i Hønefoss.
ABB och elnätsbolaget Ringerikskraft Nett har tillsammans tagit fram en unik pilot-nätstation i Hønefoss.
center

Norwegian Smartgrid Centre uppskattar att strömavbrotten kostar det norska samhället omkring en miljard kronor årligen. Smartare distributionsnät med nätstationer (CSS) är det primära verktyget för att minska slöseriet. Smarta elnät är också en central del i energirevolutionen, med flervägsflöde av både kraft och information.

"Ringerikskraft arbetar med innovation och digitalisering för att erbjuda bästa möjliga produkter till lägsta möjliga pris. Digitala nätstationer kan förbättra driften och underhållet i distributionsnätet och stödjer även energirevolutionen”, säger Morten Sjaamo, projektledare på Ringerikskraft Nett.

Piloten är utrustad med fjärrstyrning från driftcentralen för att övervaka nätstationens driftstatus och för snabb reaktion från underhållstjänsten och därmed färre driftstopp.

”Nätstationen är utrustad med unik sensorteknik för övervakning av sin egen utrustning, transformatoroljan och byggnaden. Informationen finns tillgänglig på driftcentralen för bedömning av tillståndsbaserat underhåll samt snabbare och enklare felsökning”, säger Gøran Salomonsen, Country Managing Director på ABB Electrification Norway. ”Den ger även automatisk justering av spänningen på konsumentsidan. Det innebär konstant spänningsnivå oavsett belastning, vilket möjliggör rätt elkvalitet hela tiden.

SF6-fria ställverk

Dessutom har piloten i Hønefoss ABB:s hållbar och klimatvänlig AirPlus-teknik. Tack vare dess låga potential för global uppvärmning minskar miljöpåverkan. Utöver det har nätstationen solceller på taket som kan producera upp till 2 kW förnybar energi för egen förbrukning eller till nätet.

Pilotprojektet stöds av PILOT-E, ett samarbete mellan Norges forskningsråd, Innovation Norway och Enova. PILOT-E etablerades för att snabba upp ”det gröna skiftet” genom att säkerställa snabbare utveckling från idé till marknad. Ringerikskraft använder stödet till att undersöka och testa ny teknik för effektivare drift av elnätet.

Ringerikskraft Nett AS ser till att elkraft levereras säkert till 22 000 kunder. Bolaget ansvarar för att bygga, driva, underhålla och förnya elnätet i Ringerike och Hole. Verksamheten är noggrant reglerad och drivs enligt de ramverk som tillhandahålls av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp