Intelligenta KNX-lösningar för byggnader skapar energieffektivitet på sjukhus

Intelligenta KNX-lösningar för byggnader skapar energieffektivitet på sjukhus

Välskötta sjukhus är av kritisk betydelse för alla städer. De måste i allt högre utsträckning bli mer kostnadseffektiva när det gäller processer kring energi- och resursanvändning. Här tar vi en närmare titt på ett nytt sjukhus i delstaten South Australia, som använder ABB:s lösningar för fastighetsautomation för att tillhandahålla kritiskt stöd till personal och patienter.

Moderna sjukvårdsinrättningar är bland de mest komplexa byggnader som någonsin utvecklats. De som utformar och förvaltar dessa byggnader måste ta hänsyn till en mängd olika konkurrerande behov. Det innefattar behovet av en mer kostnadseffektiv användning av energi och resurser, samtidigt som man levererar resursintensiva sjukvårdsbehandlingar.

System som ABB i-bus® KNX med öppen standard reducerar personalens arbetsbelastning genom att automatisera byggnadernas basfunktioner som belysning, solskyddskontroll, uppvärmning, ventilation, säkerhet och energihantering. ABB har levererat en nyckelkomponent inom fastighetsautomation, nämligen styrning av belysningen, till nya Calvary Adelaide Hospital, det största privata sjukhuset i South Australia.

Det moderna sjukhuset med 12 våningar har utrustats med den senaste intelligenta. Sjukhuset valde ABB i-bus® KNX-systemet för styrning och övervakning av all belysning i byggnaden. Lösningen baseras på den internationella KNX-standarden och erbjuder intelligent och integrerad fastighetsstyrning för smidig styrning av belysning och ökad flexibilitet, säkerhet, ekonomisk effektivitet och bekvämlighet.

Med mer än 1 200 KNX-enheter i sjukhuset är detta det största projektet i sitt slag på södra halvklotet. Lösningarna kopplar samman alla fastighetens system för belysning och energi, vilket gör det möjligt att automatisera eller styra dem med en knapptryckning. Tack vare denna intelligenta byggnadsteknik beräknar sjukhuset spara upp till 60 procent av energikostnaderna.

Den valda tekniken och styrningen rörande belysningen spelar en kritisk roll i kostnadsstrukturen för sjukhusets underhåll. Detta mot bakgrund av det oräkneliga antalet belysningspunkter i patientsalar, forskningsanläggningar, korridorer, väntrum, laboratorier och entréer – alla dessa kräver en lämplig belysning.

För Calvary Adelaide Hospitals del ger ABB i-bus® KNX, kopplat till DALI (digitalt adresserbart belysningsgränssnitt), sjukvårdspersonalen och fastighetsförvaltarna fullständig kontroll över belysningsfunktionerna. Alla dessa funktioner kan hanteras automatiskt enligt ett visst schema, soluppgång eller solnedgång, människors närvaro eller genom en knapptryckning. Den här kontrollnivån för belysningen är en förutsättning för energibesparingen, och den medför dessutom fördelar i form av bekvämlighet och säkerhet.

ABB i-bus® KNX-lösningen integrerar sjukhusets mätning av belysning och energi i samma gränssnitt som fastighetsledningssystemet (BMS) och funktionerna för att ringa på hjälp från sjuksköterska. Det erbjuder automatisering och styrning av belysningen för effektiv belysning, driftsäkerhet och säkerhet. Gränssnittet gör det möjligt för systemen för belysning respektive värme/kyla att drivas tillsammans. Det innebär att när belysningssensorer upptäcker rörelser från människor och slår på belysningen, så signalerar det till uppvärmnings-/kylsystemet att svara på motsvarande sätt.

En viktig utmaning för sjukhus är att reducera driftkostnader utan att det påverkar patienterna negativt. Studier har visat att KNX kan ge resultat i form av energibesparingar på upp till:

  • 10 procent med tidsstyrning (till exempel att ljuset släcks automatiskt på kvällen)
  • 20 procent som ett resultat av rörelsedetektering (ljuset tänds bara när en person detekteras)
  • 40 procent med detektering av närvaro och ljusstyrka (systemet upptäcker graden av solljus för att reglera hur mycket belysning som behövs)
  • 50 procent med styrning av konstant ljusstyrka (systemet bibehåller en konstant ljusnivå som baseras på den naturliga ljusnivån)

Patientsalar kan automatiskt konfigureras för att svara på individuella behov, vilket sparar tid för personalen med bibehållen högkvalitativ service.

Calvary Adelaide Hospitals fokus på de allra senaste ljusstyrningssystemen för fastigheter är bara ett exempel på hur lösningar från ABB kan bidra till drifteffektiviteten för sjukvårdsinrättningar. Det handlar om att förstå anläggningens specifika behov och sätta samman en sömlös kombination av lösningar för att uppfylla målen.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp