ABB stödjer World Childhood Foundation med donation

ABB donerar 9,5 miljoner kronor (1 miljon CHF) till välgörande ändamål i en tid då många barn världen över är särskilt utsatta på grund av covid-19-pandemin.

Som en del i arbetet med att främja sociala framsteg förnyar ABB sitt partnerskap med World Childhood Foundation, en global barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Organisationen riktar sig främst till grupper som löper störst risk att utsättas. Detta inkluderar barn som bor på gatan, barn som redan har utsatts för våld och övergrepp eller barn som inte kan bo med sina föräldrar.

ABB och World Childhood Foundation har ett långvarigt och engagerat partnerskap som inleddes för mer än 20 år sedan, då företaget blev en av organisationens grundande partners. Stiftelsen grundades av H.M. Drottning Silvia och dess uppdrag är att försvara barns rättigheter och främja bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade barn i riskzon över hela världen. Stiftelsen stödjer för närvarande mer än 75 projekt i 14 länder, med fokus på förebyggande insatser, ingripanden och utbildning.

"Denna generösa donation från ABB bidrar i en kritisk stund då den globala pandemin innebär enorma risker för barn, särskilt när skolor hålls stängda. Donationen kommer inte enbart att bidra till att skapa en social hjälplinje för några av de mest utsatta, utan också till ny teknik för barnsäkerhet, inklusive it-skydd”, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare för World Childhood Foundation.

”Speciellt under den här tiden på året är det viktigt att hjälpa de som är mindre lyckligt lottade. Erfarenheterna från de senaste månaderna har visat att covid-19-pandemin har särskilt negativa effekter på barn då våld och övergrepp ökar. Med fullt stöd från vår styrelse, är donationen ett uttryck för vårt förnyade engagemang för arbetet som World Childhood Foundation bedriver, där vi kan bidra till att trygga barns rättigheter över hela världen", säger ABB:s vd och koncernchef Björn Rosengren.

Theodor Swedjemark, ABB:s kommunikationsdirektör och medlem i koncernledningen med ansvar för hållbarhet, kommenterar: "Att främja sociala framsteg är en av de tre huvudpelarna i ABB:s hållbarhetsstrategi för 2030 som vi lanserade i november i år. Som en del av strategin vill vi förstärka vårt mångåriga samhällsengagemang genom att stödja verkningsfulla samhällsbyggande initiativ inom områdena utbildning, mångfald och inkludering, och därmed bidra till ett mer omsorgsfullt samhälle."

ABB har en lång tradition av att engagera sig i samhällen där bolaget är verksamt. Företagets omfattande program inom socialt engagemang inkluderar Jürgen Dormann Foundation som hjälper ekonomiskt missgynnade ingenjörsstudenter, ett övergripande avtal med Internationella Rödakorskommittén (ICRC) som stödjer innovativa vatten- och livsmiljöprojekt samt det internationella partnerskapet med Nobel Prize Outreach som främjar kunskap om och intresse för vetenskaplig utbildning, hållbarhet och andra viktiga globala frågor. I år donerade ABB också omkring 19 miljoner kronor (2 miljoner CHF) till Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) covid-19-initiativ som fokuserar på att tillhandahålla infrastruktur för vårdcentraler, sanitetsinfrastruktur och viktig materiel såsom tvål och masker. Under 2019 stödde ABB sammanlagt 580 samhällsprogram i 44 länder.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Mer information om World Childhood Foundation hittar du här: https://childhood.org/

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 17 december 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp