Elförsörjningslösningar från ABB stödjer Asiens största vattenreningsverk

ABB slutför en framgångsrik leverans av digitala mellan- och lågspänningslösningar till expansionen av vattenreningsverket Shanghai Bailonggang i Kina för att säkerställa en fortlöpande och tillförlitlig strömförsörjning.

Till expansionen av anläggningen, som också innefattar nya och mer avancerade processer för avloppsrening, valdes ABB:s elförsörjningslösningar som med stor tillförlitlighet och hög precision ska stärka effektiviteten och tillförlitligheten. Som en del i projektet tog ABB också fram en anpassad elförsörjningsplan för att säkerställa en fortlöpande drift och för att förebygga driftstopp i samband med uppgraderingen av anläggningen.

center

Vattenreningsverket Shanghai Bailonggang är det största avloppsreningsverket i Asien och ett av de största i världen. Anläggningen har en kapacitet på 2,8 miljoner kubikmeter per dag och hanterar cirka en tredjedel av det kommunala avloppsvattnet som produceras i storstadsområdet Shanghai med över 7 miljoner invånare.

Uppgraderingar av anläggningen kommer att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet i Changjiang-floden och är en del i myndigheternas strategier för att minimera det kemiska syrebehovet i Shanghai, en central faktor när det gäller att förbättra luftkvaliteten och uppfylla lokala hållbarhetsmål. 

ABB:s mellan- och lågspänningslösningar säkerställer en fortlöpande, precis och leveranssäker strömförsörjning för processer som avancerat avlägsnande av fosfor tillsammans med klorering och desinficering med UV-ljus av avloppsvatten, vilket ska säkerställa en god vattenkvalitet och minska föroreningarna.

Den strategiska verksamhetschefen för ABB Kinas affärsområde Electrification, James Zhao, säger: ”Det är en stor ära att samarbeta med vattenreningsverket Shanghai Bailonggang i Kina för att stötta Shanghais hållbara utveckling. ABB är unikt positionerat att stötta avloppsverkens krävande energikrav med säkra, tillförlitliga eldistributionssystem och en effektiv energiförsörjning. Våra digitala ellösningar möjliggör för industrier runt om i Kina att få en hållbar utveckling och främjar uppbyggnaden av smarta städer.”

ABB:s eldistributionslösningar för mellan- och lågspänning tillhandahåller datadriven energihantering och funktioner för förebyggande underhåll. Avloppsanläggningen kommer att dra nytta av flera ABB-produkter, inklusive ställverk, luftbrytare och kontaktorer. Med fjärrövervakning av strömförbrukning och en tidig identifiering av eventuella säkerhetsrisker kan anläggningschefer, tack vare ABB:s smarta mellanspänningsdistributionslösning, fatta väl underbyggda beslut för att maximera produktiviteten och minimera störningarna på anläggningen.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 11 januari 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp