Mindre arbete och mer precision tack vare YuMi®

Med hjälp av ABB:s kollaborativa robot YuMi® har företaget GE Vingmed Ultrasound både kunnat förbättra sin produktkvalitet och sina medarbetares välmående.

GE Vingmed Ultrasound är ett företag som producerar ultraljudsenheter för hjärtavbildning (ekokardiografi). Företaget har cirka 190 anställda och har sitt huvudkontor i Horten. Idag är GE Vingmed Ultrasound världsledande inom utrustning för hjärtundersökningar med ultraljud.

Delar av företagets produktion präglas av många manuella processer. Även om de har mycket skickliga operatörer kan det finnas oönskade avvikelser. Därför har de lagt fram en strategi om att använda samarbetande robotar tillsammans med sina operatörer. Detta för att hjälpa operatörerna att leverera ännu högre produktkvalitet. Samtidigt bidrar robotisering till förbättrad arbetsmiljö genom att minska användningen av mikroskop och kemisk exponering.

RobotNorge har hjälpt till med design av gripare och jiggar samt programmering av roboten. GE har också utnyttjat möjligheten att öka kompetensen bland de medarbetare som har arbetat i projektet.

Pilotprojekt

Den automatiserade cellen de nu har implementerat är deras pilotprojekt. Som första robot i produktion föll valet på den kollaborativa roboten YuMi. Tillsammans med avancerad limutmatningsutrustning sköter den en av de mest manuella processerna. Robotens uppgift är att lägga på ett 0,2 mm. tjockt limskikt på komponenterna.

Hög precision

En av de mest utmanande sakerna i projektet var att säkerställa rätt avstånd från utmatningsnålens spets och komponenten som skulle limmas. Test utförda under genomförbarhetsstudien visade att det optimala avståndet var 0,1 mm. I behov av sådan precision har YuMi varit en perfekt matchning. Testerna och mätningarna visar att produktionen från den automatiserade cellen har hög repeterbarhet och hög precision.

Fördelarna med en kollaborativ robot

  • YuMi hjälper operatörer att leverera ännu högre produktkvalitet
  • Förbättrar arbetsmiljön genom att minska användningen av mikroskop samt kemisk exponering
  • Adresserar en av de mest manuella processerna
  • YuMi ger resultat med hög repeterbarhet och hög precision

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp