Meddelande om ABB:s bolagsstämma den 25 mars 2021

ABB publicerade idag en inbjudan till bolagsstämman som hålls torsdagen den 25 mars 2021. Inbjudan återfinns nedan och på ABB:s investor relations-webbplats på www.abb.com/agm.

På grund av extraordinära omständigheter och i enlighet med tillämplig schweizisk lagstiftning om covid-19 kommer aktieägarna inte att ha möjlighet att närvara personligen på stämman men kan utöva sina rättigheter via det oberoende ombudet.

Det kommer att publiceras två videopresentationer med ordföranden och koncernchefen på www.abb.com/agm på bolagsstämmodagen. Det blir ingen webbsändning av årsstämman.

Resultatet från omröstningen kommer att publiceras på www.abb.com/agm kort efter att årsstämman har avslutats.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 februari 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp